MBO examens afnemen is topsport!

Jobwedo630415Een betoog om integrale samenwerking onderwijs-bedrijfsleven te stimuleren.

Als praktijkassessor en rolspeler mocht ik onlangs enkele dagen meehelpen bij de praktijkexamens ICT op twee verschillende ROC’s (ID College in Gouda en de Leijgraaf in Veghel). Allereerst mooi om zo een kijkje in de MBO keuken te mogen nemen en ervaren hoe het er hier werkelijk aan toe gaat, want vanuit het bedrijfsleven wordt veel gepraat (zeg maar gerust gemopperd) over de kwaliteit van het onderwijs, maar klopt dat beeld wel helemaal? Dat er een mismatch is tussen ICT curricula en de hedendaagse behoeften van de sector klopt deels, dat scheelt per type bedrijf, maar ook per onderwijsinstelling. Persoonlijk kijk ik er dan ook genuanceerder tegenaan en vind dat, als je klachten (terecht of niet) over het onderwijs hebt, je je hulp moet aanbieden om zaken te verbeteren. Dit is één van de belangrijkste pijlers van ons partnerprogramma Jobwedo dat zich specifiek richt op de sector Digitale Infrastructuur.

Een korte impressie van de examens.
In tegenstelling tot de traditionele examens van vroeger hangt er tegenwoordig een informele sfeer, al zijn de studenten waarschijnlijk net zo gespannen als ik toen ik mijn elektronica examen deed in ‘84. Er kan onderling gepraat en overlegd worden en studenten hebben toegang tot internet, alleen de smartphones zijn nog wel verboden. De betrokken docenten geven toe dat dit voor hen ook nieuw en spannend is maar ze vinden het goed om zich meer te richten op het toetsen van aanpakkennis in plaats van uit het hoofd geleerde feitjes en kunstjes.

De simulaties waarmee de studenten geëxamineerd worden duren van één dag tot wel twee of zelfs drie dagen. Er wordt gewerkt aan realistische opdrachten zoals een website ontwikkelen of een nieuwe netwerkomgeving realiseren. Er worden gesprekken met de opdrachtgever en projectleider gevoerd en er moet gepresenteerd, gebouwd en getest worden. Alles wat de studenten geleerd hebben komt nu samen; van alle technische kennis tot en met planvaardigheid, houding en taal.

Het gehele examenproces verloopt niet altijd vlekkeloos en verrassend genoeg lijkt het erg op de actuele praktijk waar soms ook ter plekke bijgestuurd of geïmproviseerd moet worden. Door dreigend tekort aan tijd werden bijvoorbeeld individuele gesprek vervangen door één briefing voor alle kandidaten tegelijkertijd. Ik kan melden dat ik na twee dagen helemaal afgepeigerd was en heb groot respect voor alle docenten die dit in een examenperiode tot wel vier weken lang volhouden. Ik wil dan ook graag een lans breken voor het MBO onderwijs dat vaak negatief in het nieuws is, maar waar zeker op operationeel niveau gewoon keihard gewerkt wordt om de kwaliteit te leveren die de studenten verdienen. Dat het altijd beter kan is evident, maar dat geldt ook voor het bedrijfsleven.

Integrale samenwerking.
We zijn in een tijdperk aanbeland waar we niet meer gaan zitten mopperen op elkaar, maar juist elkaar opzoeken om elkaar te versterken. Het is nu ook meer dan ooit opportuun voor bedrijven en scholen om de relatie verder aan te gaan. De IT sector zit dringend verlegen om een nieuwe generatie IT professionals en het onderwijs kan de actuele kennis en laatste technologie van de bedrijven goed gebruiken om het beroepsonderwijs beter aan te laten sluiten bij de behoeften van de markt. Dit lukt vanuit vertrouwen. Vertrouwen dat docenten wel degelijk capabel zijn, passie hebben voor hun vak en didactisch gezien zeer goed weten hoe zijn hun studenten kunnen opleiden. Maar omgekeerd ook vertrouwen in het bedrijfsleven, dat bedrijven waar nodig input leveren en meedenken over hoe studenten zich het beste kunnen ontwikkelen tot IT professional.

Michiel Weber is directeur van Jobwedo, een initiatief dat bedrijven uit de sector Digitale Infrastructuur, IT professionals, onderwijsinstellingen, studenten en andere belanghebbenden een uniek platform biedt om op veel verschillende manieren met elkaar in contact te staan, kennis te delen en samen te werken.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.