Meest bijgebleven van 2012: Megaupload offline

Er is veel gebeurd op juridisch gebied. De netneutraliteit en cookiewet zijn in werking getreden en er is veel interessante jurisprudentie gewezen. Maar wat mij het meeste is bijgebleven vond al plaats op 20 januari 2012: de actie van de FBI die met beslag op meer dan 1000 servers en diverse arrestaties de website Megaupload offline trok.

Grote omvang
Het was voor het eerst dat er op zo'n grote schaal via het strafrechtelijk apparaat een gecoördineerde actie plaatsvond tegen een file-sharing site. Bijna altijd waren acties tegen zulke sites civiel en ingesteld door BREIN, RIAA of MPAA. De omvang van de actie had tot gevolg dat duizenden, wellicht miljoenen gebruikers niet meer bij hun bestanden konden. In Amerika is de EFF een procedure begonnen tegen de overheid om toegang tot die bestanden af te dwingen. Dat is tot nu toe nog niet gelukt.

De actie bracht een schokgolf teweeg, want diverse andere fileshare-sites sloten Amerikanen af, of pasten hun businessmodel aan.

Juridische procedure
De procedure zelf verloopt slecht voor de Amerikaanse overheid. In Nieuw-Zeeland waren diverse fouten gemaakt bij de inval en de president bood zelfs zijn excuses aan Dotcom, omdat ze hem hadden afgeluisterd zonder toestemming van een rechter. De FBI moest het bewijs wat zij heeft tegen Kim Dotcom laten zien. En in de procedure in Amerika is het nog steeds onduidelijk of de verdachten wel correct zijn gedagvaard. Een veroordeling van Dotcom lijkt ver weg en hij heeft in 2013 aangekondigd met een nieuwe encrypted fileshare website te komen. Waarop de regering van Gabon hem verbood om het toplevel .ga te gebruiken.

Opvallend: verscheept
Maar een ander opvallend aspect van deze zaak is redelijk onderbelicht gebleven. De in Nederland in beslag genomen servers zijn grotendeels naar Amerika verscheept met toestemming van de rechter. In Duitsland, waar de Amerikanen eenzelfde verzoek hadden gedaan, heeft het Hof van Frankfurt daar echter terecht een stokje voor gestoken. Het is volgens het Hof niet voldoende vast komen te staan dat Megaupload voor het uploaden van auteursrechtelijk beschermde bestanden strafrechtelijk aansprakelijk is. Daarmee lijkt er dus niet te zijn voldaan aan het vereiste van de dubbele strafbaarheid.

Rechtsbescherming
Dit brengt aan het licht dat websitehouders, -gebruikers en -hosters meer rechtsbescherming genieten bij onze oosterburen. Dit kan tot gevolg hebben dat Nederland terrein gaat verliezen in de concurrentiestrijd om het gebied van hosting. Want als de Amerikanen gemakkelijk servers en daarop opgeslagen informatie naar Amerika kunnen verschepen, blijft er ook van privacy niet veel meer over. De industrie dient hiervoor te waken en haar belangen te beschermen. Politici moeten dit onder ogen zien. Het is meer dan ooit belangrijk om voor deze rechtsbescherming te vechten.Fulco Blokhuis
is advocaat bij Boekx Advocaten.