‘Mijn PUE is beter dan de jouwe’

Maatschappelijk verantwoord en efficiënt opereren blijven belangrijke onderwerpen binnen de datacenter-industrie. Groen en duurzaam ondernemen als datacenter is misschien zelfs nooit zo belangrijk geweest als op dit moment, omdat de IT-industrie zich steeds meer bewust wordt van het grote energieverbruik in de branche en de effecten die dit verbruik heeft op zowel het milieu als op de portemonnee van de datacenter-exploitant (en daarmee die van zijn klanten). Terecht wees Raymond Kasiman in het onlangs verschenen artikel op ISPToday dan ook op het feit dat groen voor datacenters niet langer enkel een USP meer is, maar ook een vereiste.

In het artikel ‘de ene PUE is de andere niet’ wordt besproken waarom het voor klanten lastig kan zijn de energie-efficiëntie van een datacenter te beoordelen op basis van kengetallen als de PUE (Power Usage Effectiveness). Sommige partijen in de markt blijken namelijk creatief te zijn met hun energieboekhouding en manipuleren hun PUE. De PUE is echter een prima instrument voor datacenters, mits zij deze op de juiste wijze hanteren om hun energie efficiëntie toe te lichten. Essentieel hierbij is dat het gaat om de gemiddelde PUE over een heel jaar gemeten. The Green Grid ontwikkelde deze standaard namelijk juist om transparantie over energieverbruik in de branche te bevorderen en de energie-efficiency van datacenters voor alle betrokken partijen inzichtelijk te maken.

The Green Grid PUE methodiek is bij uitstek geschikt omdat deze reeds een internationaal breed gedragen standaard vormt. Al vanaf het begin zijn duidelijke formules voor de berekening vastgesteld. De datacenter-industrie in Nederland dient dus zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de acceptatie en geloofwaardigheid van dit meetinstrument en daartoe de formules en richtlijnen van The Green Grid te hanteren. Daarnaast is het uiteraard voor alle ondernemingen van belang om niet alleen ‘groen te communiceren’, maar ook daadwerkelijk ‘groen te doen’.

Groen ondernemen in woord én daad
Het is helaas waar dat de meetinstrumenten die betrekking hebben op de efficiëntie van datacenters, of het nu gaat om de PUE, de CUE of de WUE (Water Usage Effectiveness), niet door elk datacenter op dezelfde wijze berekend worden.  Daardoor wordt het voor de klant al snel appels met peren vergelijken. Terwijl de behoefte aan de kengetallen oorspronkelijk juist voortkwam uit de behoefte aan duidelijkheid en The Green Grid hiervoor ook duidelijke richtlijnen heeft opgesteld. Misbruik van termen die betrekking hebben op groen en duurzaam ondernemen komt helaas voor in elke branche. Er is dan ook al enige tijd een groen-hype gaande: wie niet maatschappelijk verantwoord onderneemt, telt niet meer mee. Dit laatste is een positieve ontwikkeling, zolang het maatschappelijk verantwoord ondernemen niet enkel bij ‘praten over groen’ blijft, maar de daad ook daadwerkelijk bij het woord wordt gevoegd. De meetinstrumenten van The Green Grid zijn juist ontwikkeld om het voor niet groene datacenters moeilijker te maken om te communiceren dat zij wel groen zouden zijn. Er bestaan immers wel degelijk richtlijnen voor het gebruik van de kengetallen.

Innovatie
Dat er een strijd is ontstaan om de laagste PUE is een goede ontwikkeling geweest, omdat die strijd tot innovatie op het gebied van energie-efficiëntie heeft geleid. Bij enkele nieuwe koelprocessen hebben we bijvoorbeeld ervaren dat de PUE door betreffende apparatuur inderdaad aanzienlijk lager wordt.  Zo blijkt de behaalde efficiëntieslag met behulp van adiabatische koeling in onze nieuwe hal bijvoorbeeld groter dan bij traditionele methodieken.

Het werkelijke voordeel van energie-efficiëntie blijft uiteindelijk dan ook niet beperkt tot het rapporteren van een lage PUE. Energie-efficiëntie zorgt namelijk voor lagere kosten, simpelweg omdat je minder kostbare energie hoeft in te kopen. En wie minder inkoopt, hoeft minder door te berekenen aan de klant. De strijd om de laagste PUE leidt dus, juist of onjuist gerapporteerd, in elk geval tot innovatie, lagere kosten en daarmee tot een lagere prijs voor de klant.  Het resultaat van deze strijd om de laagste PUE is dus toe te juichen.

De industrie dient zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen en efficiëntieslagen te blijven maken, niet alleen omwille van de eigen PR, maar ook ten behoeve van haar klanten en het milieu. Daarnaast mag de industrie niet voorbijgaan aan het feit dat het duurzame karakter van een datacenter ook nog steeds op andere manieren beoordeeld kan worden, zoals met behulp van bepaalde ISO-certificeringen en door deelname aan verschillende MVO-initiatieven. Wij werken op dit moment bijvoorbeeld samen met TNO aan een project met als doel de energie-efficiëntie van de klant te verhogen. We moeten dus industrie-breed kijken wat we aan energie-efficiëntie in IT kunnen verbeteren en niet alleen kijken naar onze eigen PUE.

Wanneer je serieus genomen wilt worden als datacenter, zijn er bovendien ook andere aspecten waarmee je jezelf van de rest kunt onderscheiden, bijvoorbeeld op het gebied van technische en operationele support, monitoring en connectiviteit.

Kwaliteit is essentieel
Als de industrie in Nederland zich internationaal wil blijven ontwikkelen, zou deze beter moeten kijken naar de standaarden die door The Green Grid ontwikkeld zijn en zich hieraan moeten conformeren. Van belang is dat de som van de services goed is. Elementen als 24×7 support, goede processen, kwaliteit van diensten, excellente connectiviteit en internationale standaarden zijn de elementen die het verschil moeten gaan maken voor de Nederlandse ondernemer en haar ambitie.

Dankzij de ontwikkelingen in IT en techniek blijven de mogelijkheden tot verdere energie-efficiëntie groeien. Een voorbeeld hiervan is de mogelijkheid om modulair te bouwen. Als deze ontwikkelingen en mogelijkheden net zo enthousiast omarmd worden als de introductie van de PUE, zal de energie-efficiëntie van datacenters in Nederland alleen maar toenemen en dat biedt perspectief.


Eric Boonstra is managing director van EvoSwitch “Next Generation Datacenters”. EvoSwitch heeft een hypermodern en zwaar beveiligd datacenter in de regio Amsterdam dat geheel CO2 neutraal opereert. EvoSwitch biedt zeer betrouwbare, wereldwijde connectiviteit dankzij de samenwerking met vrijwel alle grote telecomproviders (carriers) en de belangrijkste Internet Exchanges, waaronder AMS-IX, het grootste internetknooppunt ter wereld.