Nederlandse data-infrastructuur kan nóg optimaler

De wereld is de laatste jaren in een stroomversnelling aan het veranderen door onze nieuwe manier van communiceren. Het verandert ons werk, hoe wij bankieren, boodschappen doen, winkelen, etc. en daardoor ook automatisch onze manier van denken. Relined heeft een belangrijk aandeel in deze veranderingen binnen Nederland, aangezien wij in de belangrijkste grondstof voor de meeste communicatiemiddelen faciliteren. Kwalitatief goede en betaalbare glasvezelverbindingen zijn hierbij namelijk fundamenteel.

De vraag naar meer datatransport blijft continu groeien. Waar het begint met connectiviteitsdiensten van luttele Mb’s, komt het steeds vaker voor dat grote partijen worden voorzien van een dark fiber (glasvezelverbinding) om ze de flexibiliteit en onafhankelijkheid te kunnen bieden voor de hoeveelheid data die zij moeten transporteren. Met 1 dark fiber verbinding (en de juiste apparatuur) kan de klant zelf bepalen wanneer en hoeveel data ze in de toekomst willen opschalen. Een van de meest cruciale specificaties hierbij is een zo laag mogelijke demping op het traject tussen de betreffende adressen te realiseren.

Deze constant groeiende vraag naar meer data betekent dus ook dat de kwaliteit van het netwerk continu aan verbetering onderhevig is. Je ziet momenteel de opkomst van een nieuw kabeltype, de ultra kabel, die niet alleen een optimale demping kan garanderen maar ook de best mogelijke macrobend-prestaties ondersteunt. Deze kabel is de eerste in zijn type die deze 2 voordelen samenbrengt. Dankzij die karakteristieken kan deze kabel overal in het netwerk worden toegepast, van internationale hoofdverbindingen tot de lokale netwerken.

De kwaliteit van een netwerk is cruciaal voor klanten en daarmee de bedrijfsvoering van een carrier. Het is dan ook van belang dat er 100% zekerheid is dat een kabel voldoet aan de kwaliteitsnormen en dat dit ook in de praktijk wordt gehaald. Zonder optimale infrastructuur kan een carrier niet het beste voor zijn klanten bieden. Continue kwaliteitsverbeteringen waarborgen is daarbij een must en moeten we samen doen.

Het investeren in dark fiber is daarmee naar mijn mening te verantwoorden en het is noodzakelijk vanwege de toename van de benodigde capaciteit van netwerken. Carriers kunnen door het inzetten van nieuwe technologie hun steentje bijdragen en zo zorgen dat Nederland tot de snelste internetlanden van de wereld blijft behoren. Een mooie uitdaging, ook voor alle andere bedrijven in de Nederlandse online sector!

About the author

Avatar

Rick van Fucht is manager sales bij Relined.