Net-neutraliteit: de druk wordt groter

Mobiele operators verhogen de prijzen voor data/internet. Als argument wordt gebruikt dat de kosten door verhoogd gebruik van de data-dienst oplopen. Dat zal zonder meer het geval zijn, maar veroorzaakt niet de hoge stijgingen die nu voorgesteld worden. De verhoging van de tarieven worden in veel grotere mate bepaald door het verlies aan omzet in de telefonie en het gebruik van SMS. Dat kan veel goedkoper via de inmiddels bekende en in toenemende mate gebruikte apps. Het feit dat alle data-diensten over Internet worden afgehandeld levert de mobiele operators echter, ook zonder gebruik van het omstreden DPI, legio mogelijkheden om gedifferentieerde (lees protectionistische)  tarifering toe te passen op basis van verschillende kwaliteiten en capaciteiten. En daar maken zij uiteraard, en voor zolang dat mogelijk is, gebruik van om het verlies aan omzet in de telefonie te behouden middels complexe tariefstructuren die bewerkstelligen dat alternatieven voor telefonie over de data-capaciteit pas mogelijk is bij veel te hoge tarieven.

In het vaste netwerk, en dan vooral bij de ontwikkeling van FTTH, wordt  door de traditionele partijen er voor gepleit dat telefonie separaat wordt geleverd, en alle overige diensten over het Internet.  Het beschikbaar stellen van hoogwaardige kanalen op laag 2 wordt zo veel mogelijk ontmoedigd. Het lijkt er sterk op dat ook hier, net als in de mobiele sector traditionele telefonie zo lang mogelijk behouden dient te worden, en alternatieven zo lang mogelijk beperkt dienen te worden middels wederom het gebruiken van alle mogelijkheden die Internet als dienst biedt om te “spelen”met de kwaliteit, capaciteit en prijs.

In feite zijn traditionele telefonie en SMS overbodig geworden, en daarmee grote delen van de organisaties van de aanbieders daarvan. Dat is een goed bericht voor de gebruikers, en een slecht bericht voor de traditionele mobiele operators. Het huidige mobiele netwerk is voor traditionele telefonie ontworpen. WIFI is veel beter (en goedkoper) voor  data-diensten, zoals iedereen met een smartphone inmiddels heeft ervaren.

Het wachten is op een (nieuwe) operator die zich beperkt tot de basis data-dienst in de vorm van hoge capaciteit met een flat-fee, zowel in het vaste netwerk als mobiel/WIFI . Bij voorkeur op laag 2 zodat ook diensten die hogere eisen stellen zonder problemen (lees ook zonder interventie van de operator) geleverd kunnen worden door derden, net als de huidige apps. En dan zou WIFI als netwerk zelfs een groot deel van de mobiliteit van de gebruikers veel goedkoper kunnen ondersteunen.

Ik ben benieuwd wie wanneer in dit model gaat investeren.


Jeroen van de Lagemaat is directeur van NDIX, de open digitale marktplaats die zich uitstrekt tot 35 steden in Nederland en Duitsland. Na zijn studie Elektrotechniek (afgestudeerd op VoEthernet) op de Universiteit Twente was hij wetenschappelijk medewerker op het gebied van het ontwerpen en testen van communicatiesystemen met behulp van formele methodes. Hij migreerde via project- en managementfuncties op de Universiteit naar de NDIX.