‘Online positie Nederland verder versterken in 2015’

Tussen 17 december en 9 januari laten we op ISP Today experts uit de Nederlandse Internetsector aan het woord over de ontwikkelingen in het afgelopen jaar en blikken we vooruit op 2015. Vandaag Patrick van der Wilt. Zijn belangrijkste ontwikkeling: de cloud-bewustwording en -transitie.

Cloud
“De enorm versnellende move naar de cloud en het gehele bewustwordingsproces rondom diezelfde cloud, zijn voor mij de belangrijkste ontwikkelingen in 2014 geweest. Alles onderbrengen in de cloud klinkt gemakkelijk maar heeft zonder meer zijn eigen dynamiek, complexiteit en vele andere uitdagingen. Er wordt geen gelegenheid onbenut gelaten om de cloud als oplossing voor veel problemen te promoten. Aan de andere kant zijn zowel de techniek als de sector jong en moeten er nog veel stappen gemaakt worden. Dit blijkt uit incidenten die zich met name voordoen op het gebied van privacy en security. Incidenten vonden voornamelijk plaats door lekken buiten Nederland zoals van toonaangevende online gaming-providers, cloud-providers en retailers.

DDA & DINL
“Bovenstaande ontwikkelingen en gebeurtenissen doen ons realiseren dat we verder moeten werken aan de bewustwording. Uiteraard doen de bedrijven dit binnen hun rol die ze in de industrie hebben. Tegelijkertijd slaan de voornaamste betrokkenen de handen ineen. Dit leidt tot de oprichting van de Dutch Datacenter Association (DDA) voor datacenter providers in Nederland welke naast de DHPA (hosting) zal bestaan. In combinatie met de unieke “connectiviteitsinfrastructuur providers wordt dit onder gebracht in de Digitale Infrastructuur Nederland (DINL). Deze nieuwe instantie zal de belangen van onze industrie behartigen en de unieke waarde van Nederland als Digital Mainport promoten. Dit betreft niet alleen de aanwezigheid van datacenters, hosting providers en connectiviteit ,maar ook zaken als privacy wetgeving en vestigingsklimaat. Vanuit EvoSwitch juichen we dit enorm toe en nemen we hier actief in deel.”

Ecosysteem
“Een aantal trends zie ik verder door ontwikkelen. Cloud blijft de voornaamste driver voor vraag rondom de datacenters. Daarin zie je duidelijk dat de applicatie meer leidend wordt in de besluitvorming. Waar draaien de applicaties, wat is de gevoeligheid rondom de relevante data, wat zijn de vereiste beschikbaarheden voor de relevante applicaties? De tijden van ‘one size fits all’  liggen achter ons. Een andere belangrijke ontwikkeling is rol die de datacenters spelen. Voorheen was dit de plaats waar de ICT afdeling de hardware heen bracht. Vandaag de dag is het de plaats waar het facility management rondom de hardware wordt uitbesteed maar  minsten zo belangrijk is het feit dat de Datacenter locatie de business dient te ondersteunen. De aanwezigheid van een ecosysteem is hierin een essentieel onderdeel.”

Positie versterken
“In aansluiting op het bovenstaande dienen we ons ervan bewust te zijn dat we als Nederland een enorme aantrekkingskracht hebben op basis van onze digitale infrastructuur. De Nederlandse markt is erg groot, zeker ten opzichte van de omvang van ons land en het aantal inwoners dat we hebben. Ik verwacht dat we als Nederland deze positie nog veel verder kunnen uitnutten als we ons als BV Nederland presenteren op de wereldwijde ICT Markt. Op deze markt is het tegenwoordig erg druk met landen die zichzelf promoten. De een op basis van klimaat, de ander op basis van lage energietarieven of vestigingsklimaat maar er is geen enkel land dat een propositie biedt dat zo compleet is als die van Nederland. Hierom kijk ik enorm uit naar 2015!”

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.