‘Ontdek nieuwe manieren om de waarde van je netwerk te ontsluiten’

Begin dit jaar lieten we op ISP Today experts uit de Nederlandse Internetsector aan het woord over het afgelopen jaar en hun blik op 2014. Vandaag deelt Rob Wilts (Ciena) vier trends die volgens hem in 2014 de netwerkmarkt zullen transformeren.

Metro-agreggatie wordt nog belangrijker

De afgelopen jaren is volgens Wilts de mobiele gegevenstoegang uitgegroeid tot een volwassen markt. “In regio’s waarin sprake is van een hoge penetratie van 3G-/4G-netwerken in combinatie met hoge datatarieven, zal een verzwakking plaatsvinden van de exponentiële groei van het mobiele verkeer. Dit verkeer zal gelijke pas gaan houden met de onderliggende gegevensgroei waarvan momenteel sprake is in vaste netwerken.”

Wilts verwacht dat in 2014 veel operators daarom op zoek zullen gaan naar manieren om hun vaste en draadloze metro-aggregatienetwerken te integreren tot één platform. “Ook zullen zij nieuwe zakelijke diensten ontwikkelen om nieuwe omzetkanalen aan te boren. Dankzij de toenemende mogelijkheden van geconvergeerde optische pakketgeschakelde netwerken zullen vooruitstrevende netwerkexploitanten het potentieel van hun netwerk optimaal kunnen benutten bij lagere kapitaalinvesteringen en hun omzet vergroten.”

Providers zullen nieuwe manieren ontdekken om de waarde van hun netwerk te ontsluiten

“Als gevolg van de aanhoudende financiële en concurrentiedruk zullen providers in 2014 hun focus verleggen van klantenwerving en – behoud naar innovatieve technieken die de waarde van hun netwerk ontsluiten,” vertelt Wilts. “Providers moeten de operationele kosten stroomlijnen door hun legacy infrastructuur te moderniseren. Daarnaast moeten ze optimaal gebruikmaken van nieuwe netwerkmogelijkheden om klanten nieuwe diensten aan te kunnen bieden en zich te onderscheiden door snellere verbindingen en een kortere time-to-market.”

“Alleen door het moderniseren van hun netwerk zullen providers hun zakelijke klanten kunnen helpen om de laatste ontwikkeling op het gebied van netwerktechnologie bij te benen, hoogwaardige connectiviteit met optimale bandbreedte en programmeerbaarheid te waarborgen en de cloud-diensten te faciliteren waar bedrijven om vragen.”

Overheidsnetwerken zullen een consolidatieslag doormaken

Overheden in de regio EMEA beginnen volgens Wilts te beseffen dat het niet langer haalbaar is om voor elke overheidsinstelling een afzonderlijk netwerk te bouwen. “Hoewel het heel goed mogelijk is om overheidsdepartementen gebruik te laten maken van gedeelde netwerken, kan een dergelijke consolidatie de nodige complexiteit met zich meebrengen als gevolg van de vele aspecten die bij overheidsdiensten betrokken zijn.”

“Ondanks deze complexiteit zal 2014 het begin inluiden van de consolidatie van deze netwerken nu initiatieven zoals cloud-gebaseerde overheidsdiensten gestalte beginnen te krijgen. Deze ontwikkeling zal in een versnelling raken als gevolg van de toenemende bezuinigingsdruk binnen de overheidssector. Dit zal overheidinstellingen aanzetten tot het verbeteren van de efficiëntie en effectiviteit van hun ICT-diensten.”

De vraag naar smart grids zal toenemen

“Steeds meer energiebedrijven waarderen hun netwerken op naar aanleiding van de vraag om smart grids (slimme energienetwerken) en andere intelligente netwerktechnologieën,” legt Wilts uit. “Gerouteerde netwerken raken uit de gratie binnen de sector en worden ingeruild voor vereenvoudigde en robuuste Ethernet-netwerken. Energiebedrijven in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland zijn innovatieleiders op dit gebied. De vraag naar deze netwerktechnologie vanuit deze en andere Europese landen zal in heel 2014 fors blijven groeien.”


Rob Wilts is Directeur Regionale Service Providers Europa bij Ciena.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.