‘Passie in de Internetsector is aanstekelijk’

Tussen 17 december en 9 januari laten we op ISP Today experts uit de Nederlandse Internetsector aan het woord over de ontwikkelingen in het afgelopen jaar en blikken we vooruit op 2015. Vandaag Rick van Fucht van Relined Fiber Network. Zijn belangrijkste ontwikkeling: de positie van Nederland als internetland.

Rijke infrastructuur
Net als met de liberalisering van de telecommarkt rond 2000 zagen wij in 2014 wederom een toename van vraag naar onafhankelijke glasvezelnetwerken. Veel klanten willen niet vastzitten aan een monopolist, maar juist zelf de flexibiliteit en keuze behouden voor de producten en diensten die ze afnemen. Door de rijke infrastructuur die Nederland kent, is onze markt florerender dan ooit tevoren. De ‘derde mainport’ met al zijn tentakels zorgt in Nederland voor ontzettend veel werkgelegenheid en geeft daarmee automatisch een boost aan onze economie. Steeds meer multinationals vestigen zich hierdoor in Nederland, wat resulteert in een nieuwe internationale vragenstroom.”

Brug slaan
“Door de snelheid waarmee de digitale evolutie plaatsvindt, ontstaat een steeds grotere kloof tussen overheden (en gelieerde partijen) en de telecom business. Wij merken dat vooral in de publieke sector (Overheid, Zorg en Onderwijs) steeds regelmatiger wordt geworsteld met grote ICT vraagstukken. Veelal ontstaan hieruit langdurende ingewikkelde ICT-projecten, die met een betere samenwerking met telecompartijen veel efficiënter kunnen worden ingericht. De ambitie om de ICT vraagstukken op te lossen is al geruime tijd aanwezig, de middelen zijn voorhanden, maar deze samenwerking komt nog te weinig op gang. Gelukkig zagen wij in 2014 steeds meer initiatieven en vraagbaken ontstaan bij stichtingen en brancheverenigingen om die noodzakelijke brug te slaan met relevante kennis en ervaring. Dit met het hoofddoel om optimaler informatie uit te kunnen wisselen. Naar mijn mening zijn hier nog veel slagen te maken en de aankomende jaren zullen wij hier dan ook ongetwijfeld een professionaliseringsslag gaan zien.”

Brancheverenigingen
“In zijn algemeenheid zijn bedrijven door globalisering, demografische ontwikkelingen, de verdere integratie van Europa en de vele effecten van internet genoodzaakt zich anders te gaan gedragen. Specifiek in onze branche gaat de technische vooruitgang razendsnel. Voor mensen die werkzaam zijn in onze branche is het al nauwelijks te volgen, laat staan voor buitenstaanders. Een grote uitdaging, die tussen het onderwijs en de ICT bedrijven is ontstaan, is de stagnerende instroom van goed opgeleid personeel. Ook daar is een steeds grotere kloof zichtbaar en heeft de overheid de schone taak dit zo snel mogelijk aan te pakken. Gelukkig zijn er brancheverenigingen, zoals ISP Connect en DHPA, die dit onderwerp hoog op de agenda brengen bij overheden. De bedrijven die de meeste draagkracht, mankracht en ambitie hebben en het meest flexibel zijn, zullen de kansen pakken die uit eerder genoemde ontwikkelingen ontstaan.”

Goede sfeer
“Zoals eerder genoemd is Nederland met haar ‘Digitale Infrastructuur’ een speler van wereldformaat. Wat mij nog steeds enorm opvalt is de buitengewoon goede sfeer in onze business. Constant zijn we bezig met nieuwe ontwikkelingen en dat kenmerkt ook het type mens die deze markt ontwikkelt en aantrekt. Stephen Covey schrijft in zijn boek ‘7 eigenschappen van effectief leiderschap’ over een overvloedmentaliteit en dat kom ik in onze markt wekelijks tegen. Als iemand goed is in zijn vak, voldoende inzet en motivatie meebrengt, dan krijgt hij doorgaans ook de ruimte om verder te ontwikkelen. Ik heb in de loop der jaren een groot netwerk mogen opbouwen met mensen uit verschillende segmenten van onze markt. Bij ontzettend veel van hen zie ik een enorme passie voor waar ze mee bezig zijn. Hetgeen ik hen wil vragen is om deze passie te behouden, want dat werkt voor vele anderen aanstekelijk en dit houdt de zaag scherp.”

“Ik wens iedereen hele mooie Kerstdagen en alvast een bruisende start van 2015!”

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.