Reduceer kosten datacenter: zet servers uit

Niemand kan er op dit moment omheen, want Cloud Computing is wat de klok slaat. Daarbinnen zie ik als belangrijke trend dat Cloud Computing niet alleen een IT dienst is, maar ook een business model voor allerlei zaken.

Kosten reductie datacenters
Daarmee moeten we als sector goed omgaan. Zo moet er worden toe gewerkt naar een situatie waarbij servers in een datacenter letterlijk kunnen worden uitgezet, zonder dat de kwaliteit van dienstverlening hier verminderd door wordt. Binnen een datacenter zijn altijd zaken online om meteen te kunnen schakelen. Op het moment dat de vraag stijgt In principe staan datacenters niet echt te trappelen op een dergelijk model, het kost namelijk meteen omzet. Dat het ook meteen kosten scheelt is nog een onbekend gegeven. De achterliggende gedachte die meespeelt in deze trend is dat er marktwerking ontstaat tussen datacenters.

Bewustwording
De verandering die bereikt  dient te worden, is de bewustwording wat IT kost en hoe er bespaard op kan worden. Dit is vooral belangrijk omdat met deze ontwikkelingen meer kan worden bereikt in zowel sociaal- als technologisch aspect.

Budget en innovatie
De ISP-sector zou er goed aan doen om als organisatie 5% van haar budget te reserveren om bestaande (cloud-)diensten verder te laten ontwikkelingen door inzet van innovatie. En creëer als sector een soortgelijke project om innovatiekrediet beschikbaar te stellen, zoals de overheid dat nu al doet.Marco van den Akker
is CEO bij 123cloud en innovator op het gebied van Cloud Computing concepten.

About the author

Avatar

Marco van den Akker is partner bij ComputeNext en bestuurslid van de Cloud Security Alliance. Marco heeft brede ervaring op CTMT gebied (Cloud, Telecom, Media, Technologie) vanuit meerdere rollen. Is zijn internet carrière begonnen met videotex, BBS en html. Voorheen was hij werkzaam bij 123Cloud.