Samen bouwen aan het internet

DrukwerkWie herinnert zich nog de oorlog tussen Betamax en VHS? Het was een periode van intensieve concurrentie waarin onverenigbare modellen voor videorecorders op de consumentenmarkt gebracht werden. Betamax was de eerste en misschien ook wel de beste. Toch verloor het de concurrentieslag van het VHS-formaat dat in de jaren 80 breed omarmd werd. VHS werd geaccepteerd als de standaard. En dat is waar het om gaat als je bouwt aan een industrie.

Zoektocht naar gezamenlijkheid
Ons More-IP event 2015 gaat over samen bouwen aan een industrie: de internetindustrie. Bij samenwerken gaat het om zoeken naar gezamenlijkheid in plaats van zoeken naar onderscheidend vermogen. En dat is gek, want als je een product wilt verkopen probeer je je te onderscheiden. Maar als je wilt bouwen aan onze industrie als geheel, dan kun je beter samenwerken. Daar ben ik van overtuigd. Het internet bestaat dankzij allerlei convenanten. Het IP-protocol werkt omdat iedereen het gebruikt, oftewel: het internet functioneert omdat iedereen het IP-protocol omarmt. Als je je eigen protocol gaat ontwerpen – zoals Apple dat in z’n beginjaren deed – dan werkt het niet. Ook Microsoft sprak eerst een andere taal, maar kwam daarvan terug. Consumenten moeten appels met appels kunnen vergelijken. Natuurlijk, iedereen mag zijn product in een ander papiertje aanbieden. Maar laten we hetzelfde blijven neerzetten zodat afnemers niet afhaken, maar onze industrie blijven omarmen.

Wat leeft onder leden moet ruimte krijgen
AMS-IX verkoopt maar een klein stukje van het internet, namelijk interconnectie op basis van vrijwilligheid. We waren de eerste exchange die een partnerprogramma ontwikkelde. Maar anno 2015 kijken we veel breder naar relevante partnerships. Zo hebben we samen met o.a. NL-ix, SURFnet en Rabobank het Trusted Network Initiative in het leven geroepen. Hierdoor kunnen banken zich beter wapenen tegen cybercriminaliteit omdat het aangevallen netwerk tijdelijk het buitenlandse internetverkeer kan uitschakelen bij aanvallen. Dit samenwerkingsverband vinden wij belangrijk voor Nederland, omdat Nederlanders in Nederland op zo’n moment kunnen blijven internetbankieren.

Een ander voorbeeld is dat we Wikipedia een periode een gratis poort hebben geboden. Inmiddels zijn zij zo groot dat zij dit zelf kunnen betalen, maar ik vond destijds dat we de samenwerking moesten aangaan. Als een initiatief leeft onder onze leden, dan moet dat ruimte krijgen. AMS-IX kan niet altijd actief betrokken zijn, maar het waar mogelijk wel faciliteren. Ik blijf overigens wel voorzichtig met het maken van keuzes. Ik vraag me altijd af of een samenwerkingsverband goed is voor het internet, of het niet in het vaarwater zit van anderen en of onze neutraliteit er niet door in het gedrang komt. Dit laatste is en blijft voor mij de belangrijkste overweging.

Succes- en faalfactoren
Ik vind dat je elkaar fysiek moet ontmoeten om succesvol te kunnen samenwerken. Je brengt mensen niet alleen letterlijk maar ook figuurlijk dichterbij, door elkaar in één ruimte te treffen. Heb oog voor het menselijke aspect, naast alle technische aspecten die bij een goed samenwerkingsverband in de internetsector komen kijken. Ik zie het misgaan als mensen elkaars taal niet spreken. Als we vasthouden aan ons eigen ding boven het gezamenlijke. Heel letterlijk zag ik dat nog gebeuren tijdens de Global Conference on Cyber Space in Den Haag. Alles en iedereen communiceerde in het Engels. Totdat de Franse directeur van Interpol het podium opklom en niet van haar moedertaal wilde afwijken. Ik zag het publiek binnen een paar tellen afhaken. Zonde.

Goede ideeën floreren in groepsverband
Soms is het lastig om mensen met schijnbaar afwijkende belangen ervan te overtuigen dat een gezamenlijke uitvoering waardevoller is. Toch floreren goede ideeën in onze industrie enkel in groepsverband. Een uitvinding wordt zelden door één persoon bedacht en tot een succes gemaakt. Het is vaak een groep die bedenkt wat je precies met de uitvinding kunt doen. Een goede uitvinding kan zonder draagvlak volledig mislukken en een slechte uitvinding kan enorm aanslaan als je steun slim organiseert. Laten we die gezamenlijkheid borgen om onze sector groter en sterker te maken.