Samenwerken in de hostingbranche

Bij de start van het webhostinglandschap eind jaren 90 heerste er in Nederland een echte cowboysfeer. Webhostingbedrijven spraken amper met elkaar. Dit kwam omdat er een groeimarkt was en je de concurrenten op dat moment niet nodig hebt om marges te maken. Alles liep voor de wind en men was angstig om met elkaar in contact te komen. Dat landschap is nu wel veranderd. Webhosting en domeinregistratie is niet meer de groeimarkt die het was en de bedrijven die zijn overgebleven zijn nu ook serieuze bedrijven.

In 2007 begon de schuwheid te veranderen. Bij de eerste top account dag van SIDN kwam er een contact tussen de grotere providers en ontstond er een initiatief om meer invloed te krijgen bij de SIDN. De samenkomsten van deze G11 was de start van wat nu de Vereniging van Registrars is.

Daarnaast onderstonden er ook andere initiatieven in de tweede helft van het vorige decennium. Er werden belangenverenigingen opgericht (ISPconnect, ISPbelang) en er was zelfs een initiatief om als providers samen te komen bij het faillissement van Lycos.

Ook werd de DHPA opgericht, al zagen die zichzelf in het begin vooral als eliteclub voor managed hosting providers. Je moest om lid te worden immers door een ballotagecommissie en een aanzienlijk deel van de omzet moest komen uit managed hosting. Dit is nu wel uitgegroeid tot een club met een aangestelde directeur/woordvoerder en ze worden nu vaak geraadpleegd bij allerlei zaken die met (managed)hosting te maken hebben. Een goed voorbeeld voor eenzelfde initiatief, maar dan voor domeinregistratie- en webhostingbedrijven.

Dat we een dergelijke samenwerking tussen providers kunnen gebruiken is duidelijk. Zo kunnen we voorkomen dat we allemaal door dezelfde mensen worden opgelicht. Daarnaast kunnen we elkaar helpen bij verhuizingen en kunnen we samen goedkoper inkopen, doordat we in staat zijn een betere vuist te maken naar leveranciers. Blacklists delen en als branche reageren op maatschappelijke problemen en belangen, zijn ook goede voorbeelden.

Onlangs zijn ISPbelang en ISPconnect gefuseerd. Dit vind ik erg belangrijk, want we hebben in de branche vooral behoefte aan één grote club.

De tijd van de cowboys in de branche lijkt voorbij. We zijn serieuze bedrijven en verdienen een serieuze belangenvereniging. Ik zal ons maar eens gaan aanmelden…


Gerben van Leeuwen is eigenaar van Argeweb. Hij bemoeit zich persoonlijk met (online) marketing en uiteraard de totale bedrijfsvoering en strategie. Gerben heeft o.a. met het concept webmee.tv het webhosten dichterbij het grote publiek willen brengen en blijft zich hier ook voor inzetten.