Samenwerking maakt Internet exchanges toekomstbestendig

Internet exchanges hebben een sterke ontwikkeling doorgemaakt sinds begin jaren negentig, toen de meeste van deze platforms werden opgezet. De niche-markt van IP interconnectie via public peering heeft in de afgelopen twintig jaar een aantal (r)evoluties doorgemaakt. Ik gebruik hier ‘(r)’ omdat de veranderingen in sommige gevallen werden gezien als revoluties en in andere gevallen snel werden geaccepteerd. Dit laatste geldt met name voor de vooruitstrevende veranderingen met een zakelijke benadering en een open houding. Maar hoe blijven Internet exchanges – met name die internationaal actief zijn – in de toekomst ook succesvol? Graag zet ik de belangrijkste factoren voor een gezonde Internet exchange op een rij.

Er zijn een aantal kernfactoren in de industrie die belangrijk zijn voor een Internet exchange in termen van levensvatbaarheid en duurzaamheid van de business:

 • Dichtheid glasvezel/transatlantische kabels – de geografische locatie van de exchange moet op/dichtbij belangrijke glasvezel/transatlantische kabelroutes zijn
 • Beschikbaarheid van carrier neutrale datacenters en co-locaties voor het leveren van ruimte en stroom
 • Geen beperkingen door wet- en regelgeving en een open economie
 • Een neutraal en onafhankelijk bestuursmodel waarmee vertrouwen kan worden opgebouwd
 • Duurzaam groeimodel – een model dat is ontwikkeld voor toekomstige groei en reserves inbouwt voor meer platforminvesteringen. In andere woorden: ik geloof niet in ‘gratis’ modellen
 • Gedistribueerd infrastructuurmodel dat verspreid is over meerdere datacenters wat leidt tot meer neutraliteit en keuze voor klanten
 • Professionele zakelijke focus op servicekwaliteit en klanten
 • Collaboratieve partnermogelijkheden die de marktplaats mogelijk maken
 • Aanbod tegen lage kosten, maar nogmaals: wel toekomstbestendig
 • Schaalbare economieën om kosten te verlagen en marges te behouden voor toekomstige groei
 • Internationale oriëntatie – voor die exchanges die tot doel hebben een regionale hub te worden.

Deze factoren weerspiegelen de verschillende, bestaande exchange modellen. Er zijn exchanges met een nationale focus die de lokale markt bedienen. Deze groep is belangrijk binnen de Internet-economie om het lokale verkeer ook echt lokaal en de kosten laag te houden. Commerciële exchanges hebben vaak te maken met non-neutraliteit of worden gezien als afhankelijk. Hierdoor zien zij langzamere groei. Veel Internet exchanges in Europa zijn daarentegen (eigendom van) non-profit organisaties. Sommigen zijn daarom beperkt in budget en beheerregels. Dit kan groei afremmen, omdat minder partijen kunnen aansluiten of beperkte hardware-investeringen gemaakt kunnen worden. Andere exchanges worden weer bestuurd als commerciële bedrijven en herinvesteren de gemaakte winst of verlagen prijzen om verdere groei te stimuleren.

’s Werelds grootste en op dat vlak meest succesvolle Internet exchanges bevinden zich in Europa en al deze exchanges hanteren minimaal 80% van de bovengenoemde punten, zo niet meer. Alleen in Europa zijn er al meer dan 50 Internet exchanges, maar slechts een kleine groep kan worden gezien als internationale hub-locatie. Deze exchanges bevinden zich in een straal van slechts een paar honderd kilometer van elkaar. Gemeten vanuit zakelijk economisch oogpunt opereren slechts enkele van deze exchanges boven het gemiddelde omzetniveau in deze niche industrie. Dit geeft een duidelijke indicatie van het verschil tussen de nationale exchanges en de internationale hubs. Ditzelfde geldt voor andere industrie KPI’s, zoals het aantal verbonden netwerken (ASN’s) en het uitgewisselde verkeer. Ook hier zijn er slechts een paar die meer dan 400 verbonden netwerken bedienen en 1,5 Tb per seconde aan verkeer uitwisselen. Dit betreft de volgende exchanges:

 • AMS-IX – Amsterdam
 • DE-CIX – Frankfurt
 • LINX – Londen

Bij AMS-IX focussen wij ons op het ontwikkelen van de e-economie en e-infrastructuur die de groei van de economie stimuleert. Dit zal ook de groei van interconnectie-behoeften en exchange-activiteiten stimuleren. Naast een Internet exchange in de e-infrastructuur, heeft de e-economie andere diensten nodig om succesvol te kunnen zijn, zoals ISP’s en IP-doorvoer, transportdiensten, CDN, hosting- en content-partijen, maar ook datacenter operators en andere aanvullende diensten. Voorbeelden hiervan zijn cloud-platformen en –diensten, sociale en financiële platformen, security-oplossingen, gaming en online creatieve communities. Zie de onderstaande afbeelding:

amsix_afb1

De e-economie is zeker in Amsterdam en de rest van Nederland goed ontwikkeld. De eerder genoemde succesfactoren zijn allemaal onderdeel van deze e-economie. AMS-IX in Amsterdam speelt zelfs een wereldwijde rol door het interconnecteren van veel verschillende e-economieën en speelt daardoor een belangrijke rol in het stimuleren van de wereldwijde digitale economie. Wij geloven in de aanwezigheid van zowel internationale hubs als nationale Internet exchanges.

Wij geloven ook in de samenwerking met andere marktpartijen, zoals transport providers en carriers. Door hen te ondersteunen bij het opbouwen van hun business, bouwen we samen de marktplaats. Het collaboratieve reseller-model voor remote peering dat we gebruiken, is het bewijs van het succes van deze benadering. AMS-IX groeide in 2012 met meer dan 100 nieuwe verbonden netwerken en in het eerste half jaar van 2013 met 59 nieuwe netwerken. In de historie van AMS-IX hebben zich in één jaar tijd of zes maanden nog nooit zoveel netwerken aangesloten. Een mooie prestatie in deze economisch zware tijden. Dit is uiteraard mede te danken aan de datacenters doordat zij AMS-IX eenvoudig beschikbaar maken door het sluiten van partnerships en daardoor waarde toevoegen aan hun productportfolio. Hierdoor laten we de markt samen groeien.

Het collaboratieve partnership-model van AMS-IX hieronder toont onze diverse markt interacties.

amsix_afb2

Volgens dit partnership-model is AMS-IX gestart met AMS-IX Caribbean (voorheen CAR-IX) en AMS-IX Hong Kong. CAR-IX startte aanvankelijk als een ‘For the Good of the Internet’-project. AMS-IX hielp bij het opzetten van een lokale exchange op Curaçao om een internet-infrastructuur te ontwikkelen in dat deel van het Nederlandse Koninkrijk. Dit platform heeft zich ontwikkeld tot AMS-IX Caribbean en is een echte regionale hub geworden. AMS-IX Hong Kong was het resultaat van het reseller-programma en omvat een samenwerking met Hutchison Global Communications (HGC). We hebben deze Internet exchange ontwikkeld om lokaal verkeer binnen deze regio te houden, in plaats van het heen en weer te transporteren naar Amsterdam. De exchange biedt het beste van beiden werelden: local peering in Hong Kong en de mogelijkheid om in Amsterdam te peeren als een toegevoegde feature. AMS-IX Hong Kong heeft uiteindelijk hetzelfde potentieel als AMS-IX Amsterdam, omdat alle belangrijke succesfactoren van de industriefactoren aanwezig zijn.

Om het verhaal samen te vatten: om succesvol te zijn op wereldwijde schaal, dienen exchanges te focussen op het uitbouwen van hun capaciteiten in de belangrijkste industriefactoren. Waarbij ik wil benadrukken dat onafhankelijkheid en neutraliteit nodig zijn voor het bouwen van een duurzame business. Samenwerking is cruciaal voor het verbeteren van deze capaciteiten.


Cara Mascini is CMO bij AMS-IX.