‘Samenwerkingen in online industrie van belang voor de lange termijn’

Tussen 17 december en 9 januari laten we op ISP Today experts uit de Nederlandse Internetsector aan het woord over de ontwikkelingen in het afgelopen jaar en blikken we vooruit op 2015. Vandaag Michiel Steltman van koepelorganisatie DINL. Zijn belangrijkste ontwikkeling: de zichtbaarheid van de Nederlandse digitale sector.

Datawet
“De belangrijkste ontwikkeling is de herkenning en erkenning van de politiek voor de online sector als een zelfstandige, nieuwe industrie. De Pvda lanceerde de initiatiefnota ‘datawet’, die als uitgangspunt de indeling van het online landschap hanteert zoals wij die hebben geschetst in onze visie op de online industrie. De politiek begint in te zien de online sector meer is dan een nieuwe vorm van telecommunicatie. Het door Deloitte in opdracht van de sector uitgevoerd onderzoek, laat zien dat de online sector in minder dan 15 jaar een bijdrage aan het GDP is gaan leveren van meer dan 5%. Als je de online sector niet door de traditionele bril van de Telecom industrie bekijkt maar als een nieuwe ontwikkeling dan zie je dat er geen ontkomen aan is: economie en maatschappij worden steeds meer geraakt door de disruptieve krachten van het internet. Juist daarom is het belangrijk dat deze industrie een eigen plek in  de wettelijke kaders krijgt, en niet langer worden bestuurd door de verouderde definities van de Telecomwet.”

“Met de Datawet kan de weg worden geëffend om privacy, netneutraliteit, veiligheid, continuïteit, handhaving en opsporing door een nieuwe bril te gaan bekijken. En oplossingen te bedenken die aansluiten bij de werkelijkheid en waarin de bedrijven in onze sector zich beter herkennen.”

DINL
“Een 6-tal partijen in de sector herkende dit jaar de noodzaak om samen op te gaan trekken en steunde de oprichting van de nieuwe koepelorganisatie DINL: Digitale Infrasrtuctuur Nederland. Want nu de online economie onstuimig groeit is het belangrijker dan ooit om de eerder genoemde thema’s samen aan te pakken. Het is handig als overheid en politiek daarvoor een duidelijk aanspreekpunt hebben. Zo kunnen we de problemen beter te lijf.”

Multi-stakeholder
“De toename van bedreigingen voor de online economie vereisen intensivering van de aanpak van informatiebeveiliging, verbetering van onderwijs en opleidingen, en betere oplossingen voor preventie, handhaving en opsporing. Tal van initiatieven worden ontplooid door samenwerking van sector, bedrijven en de overheid. Op het event ‘Holland strikes back’ presenteerden we een aantal aansprekende projecten en initiatieven.  Maar er zijn er meer! Veel van die initiatieven komen tot stand komen als privaat-publieke samenwerkingsprojecten. Dat is essentieel. Want noch een individueel bedrijf, noch de overheid alleen kan zorgen voor verbetering van informatieveiligheid of bestrijding van cybercrime. Die Multi-stakeholder aanpak is een typisch Nederlands model, dat ons internationaal op voorsprong zet. Er zijn al heel wat successen geboekt. Botnets en DDOS aanvallen worden steeds effectiever bestreden, meldingen van onrechtmatige content worden snel verwerkt, en frauduleuze webshops worden nauwelijks nog in Nederland gehost.  Online narigheid laat zich natuurlijk niet door grenzen tegenhouden, maar je moet ergens beginnen. We hebben als Nederland een kans om andere landen te laten zien wat wel werkt en wat niet. Ik verwacht dat in 2015 meer van die projecten het levenslicht zullen zien.”

Samenwerken
“2015 wordt beslist een succesvol jaar voor de online industrie en de sector Digitale industrie, als consumenten en bedrijven het vertrouwen houden dat hun informatie veilig is, hun privacy voldoende beschermd en de continuïteit en beschikbaarheid geborgd worden.  Het  zorgen voor die veiligheid en bestrijden van cybercrime is daarom een gezamenlijk belang. Nederland staat er goed voor, maar dat gaat niet vanzelf. Bedrijven die actief zijn in de sector moeten zich veel meer realiseren dat je daar dus samen aan moet werken.  Denken dat je niemand nodig hebt en jezelf achter je firewall wel kunt beschermen tegen narigheid en verkeerde wet- en regelgeving , is kortzichtig.  Ik roep dan ook alle actieve bedrijven op om de ontwikkelingen te volgen, zich aan te sluiten bij de organisaties die zich inspannen om het Internet veilig te houden.  Alleen ga je soms harder, maar samen kom je verder! Op de lange termijn zal zich die aanpak zeker bewijzen!”

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.