‘Schiplading aan kansen en mogelijkheden voor internetsector in 2015’

Tussen 17 december en 9 januari laten we op ISP Today experts uit de Nederlandse Internetsector aan het woord over de ontwikkelingen in het afgelopen jaar en blikken we vooruit op 2015. Vandaag Michiel Weber van JobWeDo. Zijn belangrijkste ontwikkeling: de samenwerkingen in de Nederlandse internetsector.

“Terugkijkend op 2014 was dit voor mij misschien wel het meest bewogen en boeiendste jaar ooit. Ruim 25 jaar kennis en ervaring kwamen samen in Jobwedo, waar ik nu met passie en energie kan doen waar mijn hart ligt: het verbinden van mensen binnen een sector waar ik me thuis voel. Ik vermoed trouwens dat 2014 voor de meeste van u ook een turbulent jaar was.”

“Als ik naar de online sector kijk dan constateer ik dat deze intussen tot in alle uithoeken is verweven met onze economie en maatschappij. Dat brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee voor iedereen die in deze sector werkzaam is. Ik zie partijen als de DHPA en ISPconnect zich hardmaken voor een veilige en betrouwbare online wereld. Er zijn diverse platforms waarin nieuws en ontwikkelingen gedeeld worden, zoals hier bij ISP Today. Verder zie ook de mismatch ten aanzien van de personele vraagstukken en de kennisgap die de noodzakelijk groei belemmeren. Een mooi initiatief wat ik zag ontstaan is de Cloud University dat hier op inspeelt en volgend jaar al van start gaat. De kern van 2014 zou ik dan ook willen samenvatten als een beweging richting integrale samenwerking, kennisdeling en het volwassen worden van de internetsector.”

“Voor 2015 zie ik een schiplading aan kansen en mogelijkheden om deze beweging verder door te zetten. Met Jobwedo nemen we vanuit de business zijde het initiatief richting het onderwijs om, samen met u, te werken aan de mismatch die ontstaan is en creëren we de gelegenheid om kennis te maken met de nieuwe generatie IT professionals. Onze activiteiten zijn erop gericht om de verschillende partijen binnen de ‘vertical cloud’ op verschillende manieren met elkaar in contact te brengen; bedrijven, onderwijsinstellingen, professionals, docenten, studenten en alle andere belanghebbenden. Zo ontstaat een ‘cloudcommunity’ of, zo je wilt, een ‘cloudgilde’ waar studenten vroegtijdig betrokken worden bij de sector, kennis gedeeld wordt en vraag en aanbod bij elkaar komen. We hopen dat we dit samen me u kunnen realiseren. Ik wens iedereen een co-creatief 2015 toe.”

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.