Sector Digitale Infrastructuur moet samenwerken

Het gaat goed met de Nederlandse digitale infrastructuur!  De online industrie groeit hard en bedrijven die aan de basis staan van de digitale economie profiteren volop mee van de verschuiving van traditionele on-premise IT naar de IT uit het datacenter.

Nog geen tien jaar geleden werd hosting vooral gezien als een leuke oplossing voor ondersteunende IT zoals de company website of webshop. Ondertussen liepen datacenters en hosters al die tijd voorop met technologische innovaties en dat betaalt zich nu terug. De sector is nu een volwassen alternatief voor allerlei vormen van IT. Van overheid tot gezondheidszorg en van onderwijs tot de industrie profiteert iedereen van die innovaties. Kortom de hele economie gebruikt direct of indirect toepassingen die betrouwbaar en veilig worden gehost door Nederlandse partijen.

Die ontwikkeling trekt nu ook de aandacht van media en politiek.  Het onderzoek dat de DHPA vorig jaar samen met AMS-IX, Rabobank, ECP en Deloitte deed naar de rol en betekenis van de Nederlandse digitale infrastructuur zette onze sector definitief en stevig op de kaart. De notitie die minister Kamp eerder dit jaar aan de kamer stuurde spreekt ook voor het eerst over “Digitale Infrastructuur”. Die ontwikkeling effent het pad om specifieke thema’s uit onze sector gericht te adresseren. Als DHPA zijn we met regelmaat in het nieuws. En krijgen we op steeds meer plekken aansluiting met onze programma’s en thema’s, zoals de positie van Nederland als digitale mainport, ontwikkelingen in informatiebeveiliging en kwaliteitsborging in de keten, de bestrijding van cybercrime, wet- en regelgeving, de broodnodige aanpassing van het IT onderwijs en meer.

Die positieve ontwikkeling vraagt om een volgende stap.  Want voor het vasthouden van onze internationale voorsprong moet de overheid de juiste dingen blijven doen. Het lobbyen, het debat aangaan en interactie met de overheid worden daarom steeds belangrijker en vragen steeds meer tijd. Maar de overheid kan niet met iedereen praten en kan de complexe wereld van de online economie maar moeilijk begrijpen. Slechts enkele Kamerleden hebben inhoudelijke kennis van zaken. Het nieuwsbericht dat een linguïst nu IT termen moet gaan vertalen voor de commissie die de inzet van IT bij de overheid onderzoekt, drukte ons afgelopen week wat dat betreft met de neus op de trieste feiten.

De hoogste tijd dus dat de sector meer gaat samenwerken, betogen Roelof Meijer, Directeur van SIDN en DHPA voorzitter Jan Willem des Tombe in een recent artikel op Executive People. We praten daarom met verschillende partijen over de mogelijkheden om de krachten te gaan bundelen in één vertegenwoordigende partij voor de gehele Nederlandse digitale infrastructuur.  Een goede vertegenwoordiging van de sector is essentieel om de branche te laten groeien, om helderheid te scheppen over ontwikkelingen en om het vertrouwen in de online economie te vergroten. Dat maakt het mogelijk om samen te blijven werken aan Nederland als sterke Digital Mainport, en het volle potentieel van de digitale infrastructuur om te zetten in economische groei!


Michiel Steltman is directeur van DHPA en als adviseur werkzaam binnen de cloud- en hostingsector.