Track & trace wordt cruciaal voor servers en storage

Jaak Vlasveld

Duurzaamheid begint steeds meer een thema te worden voor de datacenterindustrie. Kijk alleen al naar de onlangs gehouden Datacenter Restwarmte & Innovatie 2018-conferentie. Dit event liet duidelijk zien dat de tijd voorbij is dat we vooral aan het praten zijn over duurzaamheid. In steeds meer projecten zien we dat fabrikanten, datacenter-eigenaren en vertegenwoordigers van gemeenten en provincies nauw met elkaar samenwerken om projecten ook daadwerkelijk van de grond te krijgen. En dat lukt steeds vaker en steeds beter.

Naast restwarmte – raar woord eigenlijk: alsof warmte een restproduct ofwel ‘afval’ zou zijn – speelt natuurlijk ook de IT-hardware zelf een belangrijke rol in deze trend naar duurzaamheid. In een eerdere blog ben ik al ingaan op het ReStructure-project dat beoogt om te komen tot een ‘truly circular model for data center equipment’. Dat klinkt mooi, maar hoe doe je dat in de praktijk? Precies daarover gaat het ReStructure-project.

Een belangrijke rol hierbij is weggelegd voor hergebruik – ook van IT-apparatuur. Maar over welke apparatuur hebben we het dan precies? In principe gaat het om alle IT-hardware in het datacenter. Want ieder IT-apparaat wordt vroeg of laat vervangen. We hebben daarom een track & trace-systeem voor IT-hardware nodig. Hiermee kunnen we in kaart brengen welke apparatuur staat opgesteld in het datacenter. Noem het maar Asset Management Plus.

Zo’n track & trace-systeem dient meerdere doelen. Een datacenter manager wil natuurlijk weten hoeveel en welke apparatuur hij of zij in een faciliteit opgesteld heeft staan. Maar ICT-managers willen meer weten. Merk en type, maar bijvoorbeeld ook de componenten waaruit een systeem is opgebouwd. Om welke merk en type componenten gaat het? Wat is het bouwjaar? Wanneer wordt het apparaat naar verwachting vervangen? Het staat iedere ICT-manager natuurlijk vrij om dit lijstje met meer gegevens verder uit te breiden.

Waar dient dit track & trace-systeem voor? We kunnen IT-hardware alleen hergebruiken als we weten welke apparatuur beschikbaar is en naar welke systemen vraag is. Het is dus cruciaal dat we vraag en aanbod zichtbaar kunnen maken. Hoe gedetailleerd de informatie moet zijn, zal de tijd leren. Vergelijk het met het aanschaffen van een gebruikte auto. Veelal kiezen we eerst merk en type en kijken we daarna pas naar details als kleur, aantal deuren en dergelijke. Ook kijken we naar de topsnelheid en naar het energieverbruik. En maken we een keuze die past bij hoe we de auto willen gebruiken. Maar wie meteen al een heel speciaal type Audi in gedachten heeft, kan ook direct daar op zoeken bij Marktplaats of Autotrader. Vraag en aanbod moeten elkaar op dit punt gaan vinden.

Het voordeel zal echter duidelijk zijn. Wie pakweg 15 jaar geleden een tweedehands auto wilde kopen, ging op zaterdag tal van garages af. Dat kostte veel tijd en er was zeker geen garantie op succes. Toen kwamen de digitale marktplaatsen die het aanbod bundelden. Zoeken naar een interessante auto werd hierdoor veel makkelijker.

Een belangrijke les die we hiervan kunnen leren is dat een open manier van werken erg belangrijk is. Want daarmee wordt diversiteit mogelijk. Gaan we straks 1 centrale marktplaats voor datacenter-apparatuur zien? Of komen er 3 algemene marktplaatsen plus enkele sites die zich specialiseren – bijvoorbeeld in netwerkapparatuur of storage. Datacenters en ICT-afdelingen willen natuurlijk zelf kunnen kiezen waar zij overtollige apparatuur aanbieden. En potentiële afnemers bepalen zelf welke sites zij willen gebruiken in hun zoektocht naar geschikte 2nd-user apparatuur. Er is in mijn ogen ook geen enkele reden om er vanuit te gaan dat dit soort sites puur Nederlands dienen te zijn. Pan-Europese marktplaatsen voor datacenter-apparatuur kunnen een belangrijke rol spelen in een circulair model.

Nog 1 laatste punt en dat is wat ik maar even het interne voordeel van deze aanpak zou willen noemen. In talloze bedrijven gebeurt het afschaffen en afstoten van ICT-apparatuur per divisie of business unit. Het kan dus zomaar zijn dat de ene afdeling ‘overtollige’ IT-hardware afstoot, terwijl collega’s van een andere business unit van hetzelfde bedrijf juist op zoek zijn naar bepaalde apparatuur. De kans is groot dat zij dit bij gebrek aan een intern track & trace-systeem niet van elkaar weten. Waarmee dus een mooie kans op hergebruik (en kostenbesparing) verloren gaat. Kijk bij het vaststellen van het circulair beleid ten aanzien van datacenters en ICT dus niet alleen naar externe kopers of partijen waarvan we apparatuur willen overnemen. Ook intern is vaak nog veel winst te behalen door het hergebruik van datacenter-apparatuur op de agenda te plaatsen.

About the author

Jaak Vlasveld

Green IT Amsterdam makes the energy transition possible with IT for the Amsterdam region. Our mission is to scout, test and showcase innovative IT solutions for increasing energy efficiency and decreasing carbon emissions. As our society is constantly relying more and more on IT, urgency for sustainability keeps increasing. Moreover, IT can play a key role in making the change from fossil energy into renewable energy, the energy of the future and for the future.