Trends in datacenterland

Begin januari lieten we op ISP Today al experts uit de Nederlandse Internetsector aan het woord over het afgelopen jaar en hun blik op 2014. Vandaag deelt Arno van Gennip (COLT) een aantal trends die volgens hem in 2014 voor de datacentersector van belang zijn.

Modulair karakter

“Het concept van een ‘modulair datacenter’ zag ongeveer vijf jaar geleden het licht,” legt van Gennip uit. “Deze aanpak voor het bouwen van een datacenter maakt het mogelijk om de capaciteit veel beter af te stemmen op de vraag dan bij traditionele datacenters. Andere voordelen van een modulaire ontwerp zijn dat uitbreidingen makkelijker zijn uit te voeren en er op flexibele wijze aan specifieke vereisten kan worden voldaan. De datacenter-branche is inmiddels behoorlijk volwassen en ieder datacenter dat vanaf nu zal worden gebouwd, zal in meer of mindere mate gebruikmaken van dit ‘LEGO-bouwblokken’-model.”

Transparantie wordt onontbeerlijk

Volgens van Gennip willen bedrijven steeds vaker weten wat er precies gebeurt in het datacenter waar hun apparatuur staat. “Deze ontwikkeling staat interessant genoeg haaks op situaties waarin organisaties hun IT onderbrengen in ‘de cloud’ zonder precies te weten in welk datacenter de desbetreffende applicaties worden gehost,” vertelt van Gennip. “Ondernemingen die hun eigen ICT onderbrengen in een datacenter van een externe partij willen alles – tot in detail – weten. Deze ontwikkeling wordt gestimuleerd door de energieprijzen en de noodzaak om deze kosten te kunnen splitsen, en wordt ook steeds evidenter in de manier waarop operators hun datacenters beheren. Meetsensoren door het hele datacenter zullen bij deze ontwikkeling een belangrijke rol innemen.”

Management & Operation-accreditatie

“Negentig procent van alle storingen in datacenters zijn het gevolg van menselijke fouten,” geeft van Gennip aan. “Deze kunnen zelfs het meest betrouwbare datacenter plat krijgen en de beveiliging in gevaar brengen. Bij ‘Management & Operation’ draait het om de manier waarop een datacenter wordt beheerd en geëxploiteerd. In wezen brengt het de kwaliteiten in kaart van de mensen die in het datacenter werken en de organisatie die verantwoordelijk is voor het datacenter. Audits en certificeringen door externe partijen zullen een absolute noodzaak worden, naast andere certificeringen voor verticale markten, zoals PCI of Impact Level. M&O-certificering zal minstens zo belangrijk worden als Tier certificeringen van het technische ontwerp.”


Arno van Gennip is Chief Engineer Data Centre Infrastructure Services bij COLT.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.