Twijfel over LTE

De laatste weken hebben de Nederlandse mobiele providers veel aandacht op zich weten te vestigen. Aankondigingen over ontslagrondes, nieuwe prijsstructuren en als klap op de vuurpijl de gehanteerde methoden verkeer te controleren heeft voor  ophef gezorgd. Niet eerder heeft een hele sector zich in zo korte tijd van de verkeerde kant laten zien. De politiek kan niet achterblijven met al deze reuring en probeert nu alsnog  de sector teug in het gareel te krijgen. Of dat gaat lukken is nog maar zeer de vraag. Wat onbetwist blijft is dat het imago van de ondernemingen zware schade heeft opgelopen.

Door alle – overigens terechte – heisa wordt vergeten dat de bedrijven ondertussen ook nog steeds geacht worden te investeren in de next generation netwerken. In het geval van mobiele communicatie betreft het dan de 4G of LTE techniek. Ook de Nederlandse pers besteedt hier bijna geen aandacht aan, er valt immers genoeg te schrijven over de mindere kanten van de sector.

Pluspunten LTE
Toch loont het de moeite die inspanningen te volgen en wel om de volgende redenen: Ten eerste zijn de huidige netwerken en snelheden ontoereikend om de groei in mobiele diensten (aanbod) en het gebruik ervan (vraag) op langere termijn op te vangen. Dat er gebieden zijn in met name de randstad waar regelmatig geen mobiele connectiviteit voorhand is, heeft onder andere te maken met die onbalans tussen vraag en aanbod. LTE kan daar voor verlichting zorgen. Op de tweede plaats heeft LTE in theorie de potentie te concurreren met vast breedband internet. Weliswaar niet  met Docsis 3.0 of FTTH snelheden, wel met instap ADSL abonnementen. En tenslotte is er nog de feitelijke uitrol van LTE, want hoe staat het daar eigenlijk mee?

Weinig nieuws
Voor nu ligt de focus op die laatste vraag en het antwoord is teleurstellend. In Nederland hebben Tele2 en KPN live proeven met de techniek aangekondigd. Over de resultaten is tot op heden opvallend weinig bekend. Daarnaast hebben zowel Vodafone als de andere partijen met een licentie diverse keren aangegeven geen haast te hebben. In tegenstelling tot wat met de 3G licenties is overeengekomen, is dat schijnbaar geen probleem. Waar T-Mobile en KPN nog ernstig in de problemen kwamen wegens het niet naleven van de verplichtingen die voortkwamen uit de veilingen is er vooralsnog geen indicatie dat het AT ook nu dreigt met ingrijpen. Met andere woorden LTE bestaat, maar in Nederland is er weinig over te vinden.

LTE in werking
Onze oosterburen hebben wat dat betreft een voorsprong. Daar waren de licentiehouders gehouden de echte uitrol te starten van voor het einde van 2010. De aanbieders van 4G hebben daaraan voldaan en inmiddels zijn heel wat  witte vlekken op de breedbandkaart van Duitsland verdwenen. Deze uitrol levert veel informatie op, die ook voor Nederland relevant is. Ze weten we bijvoorbeeld dat met een 60 meter hoge mast in vlak gebied meerdere dorpen effectief kunnen worden aangesloten. In de regio Kyritz, dat ligt 50 km ten noordwesten van Berlijn, kunnen zo bewoners voor het eerst met meer dan ISDN snelheid surfen. Dat is een enorme verbetering, maar na enkele maanden verschijnen op fora ook minder positieve berichten. LTE heeft wat snelheden betreft dezelfde karakteristiek als het ouderwetse coax. Anders gezegd, hoe meer gebruikers des te lager de snelheid. De theoretische snelheid van 50MBit/s wordt nergens gehaald, snelheden van 1~2MBit/s in cellen met 5.000 inwoners zijn regel. Natuurlijk is dat nog altijd meer dan 64KBit/s, maar het leidt wel tot teleurstelling.

De financiële specificaties
Dat laatste geldt ook voor de gewone prijsstelling die de aanbieders nu publiceren (voor de plattelandsgemeenten gelden deels bijzondere tarieven) O2-Telefonica komt met een aanbod 7,2MBit/s en een datalimiet van 10Gb voor €40 per maand, Deutsche Telekom vraagt €90 per maand voor een verbinding van max 100MBit/s en met een datalimiet van 50Gb. Vodafone biedt drie snelheden, tegen vergelijkbare prijzen en ook wederom met een harde datalimiet. Bij alle aanbiedingen valt ook in de kleine lettertjes te lezen dat de contracten een looptijd van 24 maanden hebben.

Waarom LTE
Nu deze prijzen, voorwaarden en de technische beperkingen bekend zijn rijst de vraag: wie zit op LTE wachten? In Nederland met zoveel vaste breedband verbindingen en mobiele internetaansluitingen lijkt een vergelijkbaar aanbod niet levensvatbaar. Tenzij natuurlijk de prijzen voor de huidige diensten en snelheden zo worden aangepast, dat LTE een stuk minder onaantrekkelijk blijkt.  Dat scenario zou trouwens best al eens doorgerekend kunnen zijn in de directiekamers van de telecomaanbieders.

http://www.youtube.com/watch?v=asxYJw7wlHE


Rashid Niamat is sinds 2007 zelfstandig adviseur in strategieontwikkeling, implementatievraagstukken en communicatie trajecten rond e-activiteiten en samenwerkingen. Rashid houdt trouw een boeiend weblog bij over de internetmarkt.