Uitdaging: imago hostingsector moet naar hoger plan

Vorige week donderdag 13 september werd de DHPA Techday georganiseerd. ISP Today sprak met Michiel Steltman, directeur bij DHPA. Hij vertelt wat volgens zijn kijk op de sector de uitdagingen zijn voor de komende tijd.

We vroegen Steltman eerst over het thema van de Techday: cloud. “Als ik aan cloud denk, dan denk ik aan continuïteit, lange termijn en instroom van mensen. De technici die het fenomeen ‘cloud’ nu mogelijk maken, maar dat ook nog over vier, vijf, zes en tien jaar mogelijk moeten maken. Dat is voor ons hét centrale thema op dit moment.”

Volgens Steltman is het vak technicus/ICT’er niet bepaald populair. “Vanochtend nog was er op Radio 1 een mooi spotje te horen van de firma DAS, waarin een ICT’er niet erg positief wordt neergezet. Het imago van ons vak is niet goed en dat is volkomen onterecht. Ook als je het belang ziet van de hostingsector voor de economie, bijvoorbeeld wat hier allemaal gebeurd met pareltjes als LeaseWeb en InterActive. Doordat het vak niet populair is, blijft de instroom van nieuwe techneuten achter en ontstaat er een tekort. Daar moeten we met z’n allen iets aan doen. Wat jongens er is echt iets aan de hand in Nederland.”

Eerder was Steltman in Den Haag op een politiek-café waar door Kamerleden en betrokkenen van de ECP werd gesproken over het thema vertrouwen en security. “En dan zie je dat er voor ons als sector een enorm belang is om daar goed in te acteren, innovaties door te voeren en te zorgen dat het vertrouwen van het publiek blijft bestaan.”

“Voorheen was security erg vraag gedreven en de sector die deed wat de klant vroeg. Je ziet nu een beweging op gang komen, waarbij de sector meer in de lead gaat komen. Dus daarin met autoriteiten gaat spreken, proactiever gaat worden naar zijn klanten, meer producten en diensten gaat aanbieden, om de toenemende vraag en de noodzaak voor security tegemoet te komen.”

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.