Uitstel is duurkoop

Van alle bedrijven wacht 24 procent meer dan drie jaar met het investeren in nieuwe IT-technologie. Zo blijkt uit recent onderzoek in opdracht van Brocade. En dat is opmerkelijk. Waarom wachten organisaties zo lang? Het antwoord: ze weten niet dat een datacenter per definitie niet in een keer verhuisd hoeft te worden. Stapsgewijs kan ook, zelfs in heel kleine stapjes.

Oud versus nieuw
Veel hosters zijn ooit begonnen met het hosten van websites, servers etc. Dat betekende dat een klant ook echt een fysieke server kreeg. Op dit moment zijn er meer dan 1.100 hosters in Nederland en daarbij tellen we internationale partijen niet mee. Door de toenemende concurrentie zijn de prijzen om iets te hosten nogal gezakt. De mogelijkheid om servers te virtualiseren – koop één fysieke server en deel deze met behulp van software in bijvoorbeeld tien virtuele servers –, brengt de kosten voor hardware nogal naar beneden.

De hosters van het eerste uur hebben vaak nog van die oude servers in het datacenter staan en lopen tegen de vraag aan hoe ze die gaan upgraden en hoe ze ruimte en energie besparen in het datacenter. Neem daar de economische crisis bij en de beslissing om de kat uit de boom te kijken, is snel genomen.

Toejuichen
Ondertussen wacht niet alleen 24 procent van de bedrijven te lang met het vervangen van een datacenter, 91 procent van de IT-beslissers geeft aan dat hun bestaande infrastructuren substantiële upgrades nodig hebben. De betreffende datacenters zijn maar al te vaak gebaseerd op technologie van twintig jaar oud en voldoen niet langer aan de huidige vraag. Twee derde van de respondenten in het Brocade-onderzoek geeft aan dat men een on-demand datacenter toejuicht. Maar toejuichen is duidelijk iets anders dan in actie komen. Doordat bedrijven, zoals gezegd, er als een berg tegenop zien om een compleet datacenter te vervangen. Dat is begrijpelijk. Het verhuizen van je datacenter in één keer is complex en brengt risico’s met zich mee. Hosters willen niet dat hun klanten zonder datatoegang komen te zitten of dat er data verloren gaat. Daarom stellen ze de verhuizing vaak uit (zie infographic).

Baby steps
Stapsgewijs te werk gaan, werkt vaak vele malen beter en stelt alle partijen een stuk geruster. Het brengt ook veel minder risico’s met zich mee. Het belangrijkste voordeel is, dat op deze manier strategisch te kiezen is welke systemen wanneer online moeten. Zo zijn ook de kosten te spreiden over een langere periode. Door twee racks naast elkaar te plaatsen en zo stukje bij beetje de data van het ene rack naar het andere te verplaatsen – met slechts één muisklik –, vervang je zaken stapsgewijs en zonder dat er een schroevendraaier aan te pas komt. Door op deze manier een datacenter over te zetten, merken de eindgebruikers er weinig van.

Is zo’n verhuizing in delen niet mogelijk, omdat er al veel is geïnvesteerd in de oude datacenters en de netwerkinfrastructuren te complex zijn? Gebruik dan apparatuur om datacenters eenvoudig op te delen in kleinere servers, zodat het voor hosters makkelijker wordt om voor klanten deelservers te creëren. Stel het outsourcen van data en applicaties niet langer uit, maar onderneem een eerste stap. Wachten kost alleen maar geld op de lange termijn.


Eric van Gend is Sales Manager Ethernet fabrics Noord-Europa bij Brocade.