Van ambitie naar onzin

Het is traditie aan het begin van elk nieuw jaar elkaar het beste toe te wensen. Burgers wensen elkaar veel geluk, wijsheid en gezondheid, bij bedrijven is dat net iets anders. Ondernemers wensen elkaar zakelijk gezien veel succes toe en daar is niets mis mee.

Herkomst van planning
De graadmeter van dat succes echter, daar mag dit jaar wel eens kritischer naar gekeken worden. In de meeste IT bedrijven is sprake van planningen die de agenda bepalen. Er zijn jaar- of kwartaaltargets en als die gehaald worden is iedereen tevreden. Dan komt er ook eenvoudiger ruimte voor meer uitbreiding of een additionele vergoeding voor bijzonder succesvol personeel.  Het hele idee achter targets stellen wordt inmiddels niet meer ter discussie gesteld. We zijn het gewend en kunnen er goed mee omgaan, althans dat beweren we, ook als de gestelde doelen net niet worden gehaald.

Target is iets anders dan ambitie
Wat echter slechts weinigen lijken te begrijpen is dat targets van oorsprong iets anders zijn dan de ambities van ondernemers, en dan vooral de realistische ambities. Vooropgesteld, er is niet mis met het streven naar x% groei op jaarbasis en op basis van die verwachting rekening te houden met investeringen en andere boekhoudkundige noodzakelijkheden. Targets worden vanwege het achterliggende rekenmodel daarom default uitgedrukt in cijfers, ook als het terreinen betreft waar meer tekst en uitleg nodig zou zijn. Ik heb het altijd bijzonder gevonden dat iets zo complex als klanttevredenheid in een cijfer moest worden uitgedrukt omdat het anders geen meetbaar resultaat opleverde, conform een of andere norm. Alsof alle diensten die je aan alle verschillende én dynamische klantengroepen levert met een formule kunnen worden beoordeeld.

Targets zijn verworden tot kille en bovenal starre cijfers die aantoonbaar voorbijgaan aan externe factoren, veranderende omstandigheden en nog worden nagestreefd als het schip al op de klippen is gelopen. Bij ambities was daarentegen eerder oog voor de langere termijn, waardoor de impact van tijdelijke tegenvallers niet tot paniek hoefde te leiden.

2012 targets weinig realistisch
Wat dat laatste betreft: laten we aan het begin van 2012 vooral ook de realiteit onder ogen zien. Het aantal tekenen, zowel nationaal als internationaal, dat wijst op een minder rooskleurige economie dan de voorgaande periode is indrukwekkend.  Het aantal targets in de hosting- en datacentersector waarbij nog steeds wordt uitgegaan van vele tientallen procenten groei steekt echter schril af bij die constatering. Daarom zijn er ook economen en vakjournalisten die vragen stellen bij zowel de doelen van deze groepen ondernemers, als de kwaliteit van de gebruikte methodes. Hoewel het voorspellen van de toekomst slechts weinigen lukt, vereist het namelijk geen rocket-science om te zien dat er echt minder ruimte voor sensationele groei in West Europa en Nederland in het bijzonder zal zijn.

Blik terug in de tijd
Minder groeikansen betekent nadrukkelijk niet, dat alle ambities overboord kunnen en ondernemers alle plannen maar moeten laten schieten. Om te beginnen is het niet de eerste keer dat de IT-sector te maken gaat krijgen met een flinke dip. De periode pal na het uiteen klappen van de internetzeepbel is wat dat betreft wellicht een goede vergelijking. Bijna niemand weet vandaag de dag nog dat 8 jaar geleden opeens een einde kwam aan de sterke groei van IT-bedrijven. Ook op een lager niveau, bij de registratie van domeinnamen, was toen sprake van een sterk afvlakkende groei. Doordat daarna de groeicurve weer sterk is toegenomen is dat vandaag de dag  lastig terug te vinden, maar bijvoorbeeld Network Solutions heeft in die periode zelfs een moment krimp van het aantal registraties gerapporteerd. Logisch ook, want ondernemers besloten en masse te snijden in de kosten. Daarbij waren de honderden domeinnamen die waren geregistreerd met het oog op een niet nader uitgewerkt toekomstig business model een makkelijk doelwit.

De andere reden om door te gaan met het koesteren van ambities, is dat het gewoon hoort bij  ondernemen. Met ambities op zich is ook niets mis, maar wees eerlijk naar jezelf en naar je klanten. Dit jaar kan het echt zwaar worden en er zullen maar weinigen zijn die groei ambities van +50% kunnen waarmaken. Jezelf dat soort targets stellen in tijden dat er massaal de hand op de knip wordt gehouden is daarmee niet alleen onverstandig het is zelfs volslagen onzin. Niet in de laatste plek omdat je je zelf ermee voor de gek houdt. En daarmee is mijn boodschap voor 2012 dan ook: stop de onzin en wees realistisch.


Rashid Niamat is sinds 2007 zelfstandig adviseur in strategieontwikkeling, implementatievraagstukken en communicatie trajecten rond e-activiteiten en samenwerkingen. Rashid houdt trouw een weblog bij over de internetmarkt.