Virtuele netwerken, harde euro’s

Netwerk-operators zijn op zoek naar nieuwe manieren om munt uit hun netwerken te slaan. Met een op OpenFlow™ gebaseerde SDN-oplossing kunnen zij de flexibiliteit van hun netwerk vergroten, tegen een fractie van de gebruikelijke kosten.

Operators maken moeilijke tijden door. Ze zijn in een tijdperk aanbeland waarin sprake is van een enorme groei van het dataverkeer. Het tempo van kostenreducties blijft daar ver bij achter. Daarnaast is sprake van een moordende concurrentiedruk, waardoor de traditionele winst en omzet uit vaste netwerken afbrokkelen. En dan is er nog de dreiging vanuit de hoek van over-the-top (OTT)-diensten, die een steeds groter marktaandeel opeisen. Netwerk-operators hebben daarom behoefte aan nieuwe manieren om munt uit hun netwerken te slaan, en liever vandaag dan morgen.

Software-Defined Networking (SDN) en OpenFlow kunnen netwerk-operators hierbij helpen. Hoe? Deze combinatie voorziet hen van het kader en de tools die nodig zijn om een symbiotische verbinding te creëren tussen hun netwerk en de applicaties die daar gebruik van maken om klanten van diensten te voorzien. SDN en OpenFlow bieden daarnaast tools waarmee operators hun netwerk kunnen transformeren van een ongedifferentieerde commodity voor de overdracht van bits en bytes tot een waardeverhogend ICT-platform. Dit is mogelijk dankzij een rechtstreekse koppeling met omzetgenererende applicaties voor consumenten- en bedrijfsapplicaties, zodat de relevantie voor de eindgebruiker groeit. Software-Defined Networking (SDN) en OpenFlow maken dit bovendien mogelijk tegen lagere investeringskosten en operationele kosten, zodat operators hun diensten tegen een concurrerende prijs kunnen aanbieden.

Big Data, cloud-netwerken en ad hoc samenwerkingsprojecten tussen bedrijven raken steeds meer in zwang. Deze trends zorgen binnen het WAN voor pieken in de vraag naar bandbreedte die 10 tot 20 keer hoger dan het gemiddelde liggen. Deze pieken kunnen binnen het uur voorbij zijn, maar soms ook weken of zelfs maanden duren. Dit kan worden opgevangen door een contract voor een privélijn af te sluiten of een vast tarief te betalen om over onbeperkte bandbreedte te kunnen beschikken. Beide oplossingen zijn verspilling van geld. Voor sommige bedrijven is dit zelfs onhaalbaar vanwege de hoge kosten.

Bandwith on Demand-diensten
Bandwidth on Demand (BWoD)-diensten stellen bedrijven en cloud-aanbieders in staat op dynamische wijze en naar behoefte verbindingen van het vaste of draadloze toegangsnetwerk naar de core in gebruik te nemen of op te schalen. Daarbij betalen ze alleen voor het daadwerkelijke gebruik. Deze verbindingen kunnen worden opgezet tussen locaties van abonnees, van de abonnee naar een service-gateway (zoals een datacenter in de cloud) of van een abonnee naar een interconnect van een externe aanbieder.

Een klein aantal netwerk-operators biedt momenteel BWoD-diensten aan, maar hun huidige model gaat met de nodige haken en ogen gepaard:

  • Het gebrek aan automatiseringsmogelijkheden maakt het moeilijk om kant-en-klaar ingerichte diensten uit te rollen en snel in te springen op tijdsgevoelige veranderingen in de bandbreedtebehoefte.
  • Regelmatige wijzigingen binnen een gedistribueerde besturingomgeving kunnen resulteren in tijdelijke overbelasting, doordat het netwerk te maken krijgt met verkeer vanuit verschillende bronnen die een en dezelfde netwerkverbinding delen. Dit leidt tot opstoppingen en instabiliteit.
  • Het gebrek aan een standaardinterface dwingt netwerk-operators tot het herschrijven van de besturingsapplicaties van uiteenlopende leveranciers of het beperken van hun diensten tot slechts één leverancier.

Een betere aanpak
Maak voor BWoD-diensten gebruik van een op OpenFlow gebaseerde SDN-architectuur met een programmeerbare API voor de lagere niveaus (zoals data of functies). Op deze manier kan je vanuit een centrale locatie grip uitoefenen op de netwerkinfrastructuur. Dankzij SDN kunnen afnemers van BWoD-diensten automatisch wijzigingen van de bandbreedte en andere dienstenparameters aanvragen. Dit kunnen ze op ad hoc-basis of volgens een planning doen. De SDN-besturingslaag kan een topologiebewuste berekening van het netwerktraject maken, zodat klanten op kostenefficiënte wijze over de benodigde bandbreedte kunnen beschikken. SDN biedt een real-time overzicht van de netwerktopologie en ondersteuning voor netwerkvirtualisatie. Ook is het mogelijkheid om bandbreedte te reserveren voor gegarandeerde prestaties per verbinding of datastroom, zodat er volledig aan de SLA-richtlijnen kan worden voldaan.

SDN biedt een centraal overzicht op de aanlevering van netwerkbronnen en de dienstverlening aan de klant. Dit opent deuren naar intelligentere en dynamischer BWoD-prijsstructuren die de winstgevendheid aanzienlijk verhogen en voor nieuwe omzetstromen zorgen. Maar de voordelen van netwerkvirtualisatie houden daarmee niet op:

  • Netwerk-operators kunnen een beroep doen op dezelfde operationele en netwerkinfrastructuur die ze gebruiken om traditionele diensten aan te bieden. Zo kunnen ze flexibele BWoD-diensten en nieuwe facturatiemodellen ontwikkelen en aanbieden.
  • Daarnaast kunnen ze een meer divers tarievenaanbod voor pay as you go-diensten hanteren, zodat zelfs kleinere bedrijven zich op korte termijn verbindingen met hoge capaciteit kunnen veroorloven.

Rob Wilts is regio-directeur Nederland, Scandinavië & Oost-Europa bij Ciena.

About the author

Avatar

Rob Wilts is Directeur Regionale Service Providers Europa bij Ciena.