Vodafone en ‘nepneutraliteit’

Voor het invoeren van de netneutraliteit was Vodafone al duidelijke tegenstander van dit principe. Vodafone beweerde destijds dat de consumenten helemaal geen netneutraliteit willen. Bij de behandeling van de wijzigingen in de Telecomwet voerde de provider aan dat gegarandeerde netneutraliteit in gaat tegen de consumentenwensen, op basis van een enquête in opdracht van Vodafone zelf. De pogingen tot tegenhouden van de wet mochten echter niet baten.

Netneutraliteit is sinds begin 2013 in de Nederlandse wet geregeld. Nederland was hiermee het eerste land in Europa dat de netneutraliteit in de wet had verankerd. Netneutraliteit voorkomt dat internetproviders online diensten en sites kunnen discrimineren. Het verkleint daarmee hun marktmacht, vergroot hun onderlinge concurrentie en stimuleert daardoor innovatie en investeringen in nieuwe en snellere netwerken en internettoegangsdiensten. Dat is, zeker op de lange termijn, goed voor de algemene welvaart en de economische groei van het internet en aanverwante diensten.

Vodafone had een samenwerking met RTL (Sizz), waarbij videostreams van RTL zonder kosten werden aangeboden, ook buiten de bundel. Door het datavrij maken van deze RTL-streams schond Vodafone de netneutraliteit. Vodafone heeft het aanbod van zijn provider Sizz aangepast na gesprekken met marktwaakhond ACM. “Het buiten de databundel plaatsen van een bepaalde dienst mag niet”, stelde ACM destijds.

Vodafone en RTL, die samen Sizz runnen, hebben dit nu omzeilt door de Sizz-app met gratis RTL-streams ook beschikbaar te maken voor het Bel & SMS Sim Only abonnement dat geen databundel heeft. De abonnee kan overigens wel gebruik maken van internet, maar betaalt dan los per MB in plaats van voor een vaste bundel.

Volgens ACM heeft deze constructie ervoor gezorgd dat de Sizz-app met gratis RTL-streams nu aan te merken is als losse IP-dienst. Op deze manier is er geen sprake meer van schending van de netneutraliteit. De woordvoerster van ACM meldde: “We hebben het aanbod van Sizz kritisch bekeken en geconstateerd dat er geen sprake was van het blokkeren van diensten, of van het voorrang verlenen aan bepaald internetverkeer. Vodafone schaadt dus niet de vrije toegang tot het internet. Wel was er sprake van het aanbieden van gratis content die alleen bij een databundel af te nemen was. Dit heeft Vodafone nu aangepast”.

Het voortrekken of anders tariferen van bepaalde sites en diensten door providers is ookop Europees niveau een heet hangijzer. Eurocommissaris Neelie Kroes presenteerde begin september een voorstel voor nieuwe Europese telecomwetgeving. Die wetgeving laat providers ruimte om netneutraliteit te omzeilen en staat op gespannen voet met de Nederlandse netneutraliteitswet. Door velen critici wordt het ook wel ‘nepneutraliteit’ genoemd.

In het voorstel wordt namelijk onderscheid gemaakt tussen ‘internet’ en zogenoemde ‘gespecialiseerde diensten’. Providers moeten het ‘internet’ neutraal aanbieden en mogen op dat internet bepaalde diensten dus geen voorrang geven of doen vertragen. Ze mogen echter wel voorrangsafspraken maken voor ‘gespecialiseerde diensten’. Hierbij kent het voorstel slechts twee voorwaarden. De diensten mogen de werking van het internet niet aantasten en ze mogen niet worden gepromoot of in het algemeen worden gebruikt als vervanging voor internet. Deze voorwaarden zijn niet streng genoeg en het voorstel zorgt dan ook voor veel kritiek van het Europarlement.

De EC vindt dat exclusieve overeenkomsten tussen provider en contentpartijen over data-doorgifte moeten kunnen. Uit het voorbeeld van Sizz blijkt dat in Nederland vergelijkbare deals in principe ook kunnen, zolang die als losse IP-dienst worden aangeboden.

Nu is het hopen dat het Eurloparlement de netneutraliteit weet te garanderen. Europarlementariër Marietje Schaake (D66) zei hierover: “De wetten die we nu maken moeten toekomstbestendig zijn. We zien steeds meer deals tussen internetproviders en contentaanbieders. We moeten er nu voor zorgen dat deze deals de consument op lange termijn niet beperken in keuzevrijheid of in hun toegang tot informatie. Het is essentieel dat er geen misbruik van marktmacht kan worden gemaakt, en dat het publieke belang van een open internet niet wordt ondergesneeuwd.”


Sarah Tobée is naast haar master Rechtsgeleerdheid aan de Vrije Universiteit, student stagiair bij SOLV Advocaten.

Dit artikel verscheen op 23 september 2013 op de blog van SOLV en is met toestemming op ISP Today gepubliceerd. Gebruikte bronnen: webwereld.nl, nu.nl.