Voordelig inkopen kent een prijs

Door gericht in te kopen kan een organisatie veel geld besparen. Dit is een universele regel die – indien juist toegepast – de winstgevendheid bevordert. Gericht inkopen is wel iets anders dan zuiver inkopen op de laagst mogelijke prijs, want dan is de dienstverlening zeer waarschijnlijk door de leverancier aangepast om tot het gewenste lagere prijsniveau te komen.

Bij een populaire vorm van cloud computing genaamd IaaS (Infrastructure-as-a-Service) is dit niet anders. Computercapaciteit wordt ingekocht samen met de omringende diensten. De klant hoeft zich niet langer direct met het beheer van de infrastructuur te bemoeien. Wat niet betekent dat daarmee de relatie tussen de kwaliteit van het ingekochte en de bedrijfsprocessen die op die dienst zullen steunen komt te vervallen. Een goedkopere IaaS-dienst houdt vaak in dat de desbetreffende aanbieder ergens op bespaard heeft.

Deze factoren op het niveau van de IaaS-infrastructuur en -dienstverlening hebben invloed op de applicaties die erop gaan draaien.

En daarmee dus ook op de bedrijfsprocessen die hier afhankelijk van zijn. Dat is niet erg als er bijvoorbeeld een loonadministratie op het IaaS-platform wordt geplaatst. Als het proces een aantal uren stil valt is dat voor veel organisaties weliswaar lastig, maar zeker geen halszaak. In zo’n geval wegen de besparingen op de IaaS-dienst op tegen de potentiële ongemakken.

Wanneer er een kritiek bedrijfsproces op een IaaS-dienst wordt gebaseerd of wanneer uptime van belang is voor de reputatie van de organisatie, dan gelden er ook bij de inkoop van IaaS andere normen.

Neem bijvoorbeeld een beurshandelaar waarvan de applicaties automatisch microtransacties op de beurzen plaatst. Deze zal een hogere kostprijs voor IaaS accepteren als dit de continue beschikbaarheid van het IaaS-platform verhoogt. Een luttel aantal seconden kan in dit geval namelijk het verschil betekenen tussen een geslaagde transactie en een regelrecht fiasco.

Hetzelfde geldt voor een organisatie met een prima reputatie op het gebied van betrouwbaarheid. Zo’n bedrijf heeft een naam te verliezen als het om de continuïteit van de dienstverlening gaat. Het plat gaan van de niet-kritieke website kan in zo’n geval leiden tot reputatieschade. Een deuk in het imago heeft dan invloed op het totale kostenplaatje en ook in dit geval valt er veel te zeggen voor het inkopen van kwalitatief hoogwaardige dienstverlening.

Het loont de moeite om als inkoper van een IaaS-dienst de potentiële aanbieders uitgebreid te onderzoeken. Lage tarieven komen vrijwel per definitie voort uit besparingen op de infrastructuur van de leverancier.

Maar ook op de omringende diensten, het personeel en de procedures. Om gericht een Iaas-dienst in te kopen is het belangrijk de functionele eisen in kaart te brengen. De wensen die hier uit voort komen kunnen dan worden vergeleken met de garanties en mogelijkheden van de IaaS-diensten van potentiële leveranciers, inclusief de infrastructuur en organisatie.


Hans Reinhart is business development manager europe van Terremark en spreekt regelmatig over cloud computing en hosting.