Waar is de sector?

Afgelopen weken hebben politiek en pers uiteraard zeer veel aandacht besteed aan de Diginotar affaire. Het was goed te zien hoeveel sprekers uit de IT sector aan het woord gelaten werden om in de krant, voor de radio of op tv het verhaal te verduidelijken en daarmee de sector op een positieve manier onder de aandacht te brengen.

Bijeenkomsten
Deze betrokkenheid van de sector stond in schril contrast met twee activiteiten die in dezelfde week in Den Haag plaatsvonden. Op maandag werd een symposium gehouden met als titel “e-commerce for copyright“. Deze gebeurtenis draaide om een tamelijk eenzijdige belichting van het verschijnsel digitale content en daarbij werd natuurlijk de rol die internet (gebruikers) spelen bij het vernietigen van de bestaande business cases van de content producenten belicht. Donderdag vond een levendig debat plaats over de stand van zaken rond privacy. Hierbij werd onder andere aandacht besteed aan de impact van de cookies regeling, maar ook de voorgenomen maatregelen met betrekking tot meldplicht datalekken en door Europa bepaalde aanscherpingen op het terrein van privacy.

Allebei interessante bijeenkomsten, waarbij de zalen goed gevuld waren met vertegenwoordigers van de direct betrokken ministeries, de achterban van de organisatoren en natuurlijk een stevige delegatie aan juristen.

Eigen geluid
Bij bovenstaande opsomming zal de lezer direct op te vallen dat tenminste één partij niet wordt genoemd: de internetaanbieders. En dat is ook precies het punt van aandacht, al moet wel in het oog gehouden worden, dat “internetaanbieder ” een breed begrip is.

Bij het eerste genoemde event, het event van de content-industrie, was namelijk wel een vertegenwoordiger van de SIDN in de zaal en ook twee medewerkers van accessproviders stonden op de lijst. Alle drie hebben geen aanleiding gezien zich te mengen in de discussie over het onderwerp. En dat, terwijl internetaanbieders in de meest brede zin, zowel access, hosting als netwerkoperators, regelmatig onderwerp van gesprek waren en het nodige verweten werd. Aanbieders van hosting of andere netwerkdiensten waren helemaal niet aanwezig, waardoor enig corrigeren van de discussie vanuit die optiek niet kon plaatsvinden. Het is dan welhaast ook onvermijdelijk en tegelijkertijd opmerkelijk dat tijdens het debat door zowel de dagvoorzitter als de zaal zelf werd gevraagd “maar wat vind de sector ervan?” De sector was stil of afwezig en liet daarmee een kans schieten het eigen geluid te laten horen en zo de eigen belangen te verdedigen.

Volledig afwezig
Datzelfde deed zich enkele dagen later voor in de tweede bijeenkomst. Dat privacy voor access partijen belangrijk is, dat behoeft geen verder uitleg. Maar zaken als datalekken en aanscherping van richtlijn 95/46/EC raken ook hostingaanbieders, netwerkleveranciers, datacenters en automatiseerders. En die waren deze keer wederom volledig afwezig. Deze keer was het niet de dagvoorzitter, maar was het nota bene een vertegenwoordiger van de DM sector die de aanwezigen attendeerde op de rol die dit soort partijen bij de discussie hoort in te vullen. Daarmee bleek de vraag die eerder werd gesteld ook rond dit thema valide: waar is de sector?

De impact
Het antwoord op die twee keer gestelde vraag zal een mengeling zijn van: geen tijd, geen weet van de activiteiten en geen zicht op de impact. Het laatste zal wellicht de voornaamste reden zijn waarom men verstek laat gaan. Maar als ook internet gerelateerde publicaties als Webwereld en Computable verstek laten gaan, en koepels als Ispconnect en DHPA geen afvaardiging sturen naar dit soort events lopen de bedrijven wel het risico dat over de ruggen wordt bepaald en beslist. Dat is niet alleen nadelig het helpt ook niet het imago van de sector te versterken.


Rashid Niamat is sinds 2007 zelfstandig adviseur in strategieontwikkeling, implementatievraagstukken en communicatie trajecten rond e-activiteiten en samenwerkingen. Rashid houdt trouw een boeiend weblog bij over de internetmarkt.