Waardoor wordt breedband in Nederland steeds sneller?

640px-MultimodeFiberElk kwartaal publiceert het Amerikaanse Akamai het “State of the internet” rapport. Ook in de meest recente editie, het rapport van Q3-2015, valt op hoe goed Nederland het doet in vergelijking met andere landen. Akamai kent Nederland deze keer een zesde plaats toe op het gebied van internetsnelheid.

Die ranking staat voor de meting dat in Nederland de gemiddelde snelheid van een verbinding 15,6 Mbps is. Een gemiddelde dat alleen maar mogelijk kan zijn als er bijna geen gebruikers meer van ADSL, ISDN of nog ouderwetser koper met een modem gebruik maken (ja dat bestaat nog steeds, de scores van andere landen tonen dat overduidelijk aan). In de kolommen staat ook vermeld wat het verschil met het voorgaande kwartaal was. Daar scoort Nederland met plusje van 3% niet echt sterk. Dat illustreert dat er vrij veel internetverbindingen zijn waar de laatste tijd geen snelheidsverhogingen zijn doorgevoerd. Iedereen die wacht op de upgrades van centrales of wijkkasten en de planning steeds ziet worden opgeschoven zal dat beeld herkennen. Ook bij coax waren er duidelijk minder upgrades in het netwerk. Of dat te maken had met de fusie van de twee grote aanbieders wordt in dit soort rapportages niet beschreven.

De magere groei van de gemiddelde snelheid in Nederland moet overigens wel afgezet worden tegen daling van de snelheid in andere landen. Met name de forse kwartaal dalingen in de drie koplopers, Zuid Korea, Hong Kong en Japan is bijzonder. Akamai geeft daar geen verklaring voor, ook niet voor de eveneens forse dalingen die in twee van deze landen die daling ook op jaarbasis zichtbaar is. De oorzaak is onbekend, de impact op de langer termijn is lastig in te schatten. Puur kijkend naar de ranking is het wel goed nieuws voor Nederland. De kans dat we weer terugkeren naar de vijfde plaats (die werd in 2013 en 2014 al eens geclaimd) wordt er groter door, helemaal omdat er op jaarbasis in Nederland een groei van 12% is gemeten.

Een plek in de mondiale top 5 klinkt niet alleen beter, maar is dat ook. Bedrijven die op zoek zijn naar locaties voor uitbreiding in het buitenland kijken niet alleen naar de grondprijs en vergunningen. Zaken als stabiel en snel internet worden steeds belangrijker, gemiddeld liggen de snelheden bij de providers ver boven het gemiddelde van het Akamai rapport. De link tussen start-ups en breedband is ook evident. Beter internet vergroot de kans op nieuwe bedrijfsvestigingen, nieuwe werkgelegenheid en daar profiteren we allemaal van. Reken er dus maar op dat politici, ambtenaren en bijvoorbeeld projectontwikkelaars de factsheets voor buitenlandse partijen aanpassen zodra Akamai ons een treetje hoger zet.

Het blijft nog de vraag hoe het komt dat de gemiddelde snelheid in Nederland nog steeds toeneemt. Het antwoord op die vraag kan gevonden worden in de openbare rapportages van toezichthouder ACM. De meest recente publicatie betreft Q2-2015. ACM loopt dus een kwartaal achter op Akamai. Op pagina 30 staat de breedbandmarkt in Nederland weergegeven. En wat zien we: krimp bij zowel coax als DSL en een groei van 7% bij glasvezel. De belangrijkste oorzaak voor de toename van de gemiddelde snelheid in Nederland is dus glasvezel.