Wat zouden we zijn zonder… online?

Ons leven speelt zich meer en meer online af. In de laatste 20 jaar is een geheel nieuwe wereld ontstaan en in de komende tien jaar zal de wereld volgens een aantal oppernerds (”singularisten”) nog meer en nog sneller gaan veranderen dan ooit.

Wij zijn in toenemende mate afhankelijk van deze online wereld. En dus afhankelijk van de partijen die het internet mogelijk maken: Internet-exchanges, Carriers, ISP’s, Hosting- en Cloud bedrijven en vooral de datacenters. Dat is immers waar de applicaties fysiek draaien. Als gebruiker wil je precies weten wat er gebeurt in het datacenter waar je bedrijfskritische apparatuur staat. Hoe kan je de kwaliteit van een datacenter op een goede en transparante manier toetsen?

NPR 5313

Het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) heeft als neutrale non-profit organisatie een goede stap gezet met de introductie van de richtlijn NPR 5313 in januari. Een praktische richtlijn die de vele normen en richtlijnen die zijn gepubliceerd, combineert.

NPR 5313 helpt, zoals het NEN het zelf zegt, bij het specificeren, ontwerpen, aanbieden en opleveren van een computerruimte of datacenter. Voor het aanpassen van een bestaand datacenter, maar ook bij nieuwbouw. Let wel: de ICT-apparatuur die er draait is niet meegenomen in de norm, de focus ligt op de ‘facilitaire’ kant van het datacenter. Maar degelijkheid en prestaties van datacenters kunnen door deze richtlijn weer meer eenduidig met elkaar worden vergeleken. De richtlijn is tot stand gekomen door intensieve samenwerking met advies- & ingenieursbureaus, datacenter operators, leveranciers, eindgebruikers en system-integrators.

Eerst de basis

In de eerste versie ligt de focus op de basiszaken: beschikbaarheid, beveiliging en energie-efficiëntie; agendapunten voor strategisch, tactisch en operationeel management; controlelijsten voor technische disciplines, zoals bouwkunde en klimaatbeheersing; En het bevat onder andere een voorbeeld van een programma van eisen en een proces verbaal van oplevering.

De kennis en praktische ervaring met datacenters is geconsolideerd, gestructureerd en gedetailleerd. Het is ook geheel of gedeeltelijk gebaseerd op het werk en de publicaties van verschillende partijen, zoals Europese en mondiale normalisatie-instituten, consortia en brancheorganisaties. De vele pagina’s aan verwijzingen naar de publicaties geeft al aan dat deze praktische richtlijn hard nodig was.

Het document wordt door de NEN periodiek up to date gehouden en verder uitgewerkt. De eerste revisie is gepland over drie jaar. Zie deze preview of bestel het rapport.

Cloud

Hulde dus. Bravo! Maar… er is nog een hoop meer te doen, dachten ze bij het NEN en nu men dus net klaar is met deze datacenterrichtlijn, volgt de aankondiging dat inmiddels werd gestart met het ontwikkelen van de Nederlandse praktijkrichtlijn NPR 5317 ‘Cloud computing’. Deze praktijkrichtlijn gaat over: “het ordenen en normaliseren van te onderscheiden type risico’s en type beheersmaatregelen”.

Het werd ook hoog tijd!


Stijn Grove werkt voor Solcon Datacenters en is eigenaar van ColoAmsterdam en thePeopleCloud.

Dit artikel verscheen op 12 februari 2014 op BlogIT en is met toestemming van de auteur op ISP Today gepubliceerd.

About the author

Avatar

Stijn Grove is directeur van de Dutch Datacenter Association en eigenaar van DatacenterAdvies.nl en thePeopleCloud.