Weerbericht voor de toekomst: ‘cloudy’

Op ISP Today zijn al meerdere artikelen verschenen, dat het de taak is van providers om aan bedrijven duidelijk te maken dat dé Cloud niet bestaat. In dit artikel zal ik beschrijven dat er wel degelijk zo iets bestaat als dé Cloud, maar dan op het metafysische vlak. Het is interessant voor bedrijven om een goede ICT-infrastructuur te hebben. Om dat te bereiken wordt het steeds belangrijker voor internet service providers om ook mee te denken op bedrijfskundig niveau, in plaats van alleen het technische aspect in de gaten te houden.

Dé Cloud kan overal verschijnen
Om aan te tonen dat er ook over dé Cloud gesproken kan worden, zal er nu een voorbeeld volgen. Op het moment dat iemand zijn of haar Gmail-account opent, terwijl op hetzelfde moment Dropbox openstaat en een lokale systeemmap, staan al deze verschillende fysieke opslagplaatsen met elkaar in verbinding. De verbindende factor is op dat moment namelijk de mens. Als er in deze trant wordt doorgeredeneerd, zijn er momenten waarop dé Cloud verschijnt, maar ook weer elk moment kan verdwijnen. Door een mens ook als actor in een netwerk te zien, bestaat dé Cloud op sommige momenten wel degelijk. Voor mensen die meer willen weten over deze manier van het kijken naar een netwerk, is het aan te raden om de actor-network theorie van Bruno Latour te bestuderen. Dé Cloud in de puur technische zin van het woord is er echter op dit moment niet, en aangezien er altijd grenzen aan eigendom worden gesteld zal die er waarschijnlijk ook nooit komen.

Wat is de kracht van een cloud?
In 2009 schreef Rajkumar Buyya het artikel “Cloud computing and emerging IT platforms: Vision, hype, and reality for delivering computing as the 5th utility”. Hier worden de verschillen beschreven tussen de ‘oude’ manier van werken en de nieuwe mogelijkheden die cloud computing biedt. De belangrijkste conclusie die wordt getrokken, is dat cloud computing als het nieuwe paradigma moet worden gezien. Net als bij elke paradigmawisseling zal dit niet zonder slag of stoot gaan. De afgelopen jaren wordt vanuit de academische wereld onderzoek gedaan naar alle facetten van cloud computing. De enige conclusie die daaruit valt te trekken is dat het nog niet duidelijk is wat alle implicaties zullen zijn. Vooral op het juridische vlak zijn er nog genoeg vragen, waarvan de belangrijkste vragen zijn wie de eigenaar van een wolk is en wie de eigenaar is van de inhoud van een wolk. Daarom is het aan te raden aan ISP’s om klanten duidelijk te maken dat deze nieuwe vorm van dataverkeer meer is dan alleen “even een ander kastje aansluiten”.

De cloud neemt de vorm aan van de organisatie
Om het omgaan met cloud computing wat ‘aardser’ te maken, heeft Mark Thiele het artikel “Cloud is a corporate strategy, not a tactical solution” geschreven. Dit artikel is een aanrader voor iedereen die zich bezig houdt met dit onderwerp op het praktische vlak. Zo schrijft Thiele dat een ISP zich niet per se moet richten op het ontwerpen van één cloud, maar dat sommige bedrijven juist gebaat zijn bij het hebben van meerdere clouds, omdat ze verschillende samenwerkingsverbanden hebben met andere bedrijven, die op hun beurt ook weer toegang willen tot bepaalde data. Dit voorbeeld geeft al aan dat het steeds belangrijker wordt om de (management) structuur van een organisatie goed in kaart te brengen, voordat er wordt gebouwd aan een cloud.

Conclusie
In sommige gevallen kan er dus wel degelijk worden gesproken over dé Cloud. Dit is echter minder relevant voor de meeste bedrijven en internet service providers. Om het uitrollen van clouds bij klanten goed te laten verlopen is het aan te raden om enerzijds duidelijk naar de klant toe te zijn over de omvang van de operatie, en anderzijds om goed te kijken naar de organisatiestructuur van een opdrachtgever, om zo een cloud zo optimaal mogelijk te vormen.


Jelmer Koers werkt voor netnotion.nl, het moederbedrijf achter vergelijkingssites zoals www.tv-telefonie-internet.nl. Het doel van www.tv-telefonie-internet.nl is om consumenten een duidelijk overzicht te geven van alle providerdiensten. Ook wordt het nieuws op de voet gevolgd en verschijnen er meerdere nieuwsberichten per dag op de website.