Welke uitleg hoort bij een inactieve domeinnaam?

punt_nlTijdens de VVR bijeenkomst begin juni passeerde een groot aantal onderwerpen de revue. Sommigen zijn al behandeld op ISP Today, anderen zijn terzijde gelegd omdat de materie te complex of de aandacht te gering was om er een artikel over te schrijven.

Toen medio juni in de Amsterdamse lokale pers melding werd gemaakt van vragen door de gemeenteraad over het reilen en zeilen van het punt Amsterdam schoot te binnen dat dit wel eens een link kon hebben met een van die VVR thema’s die we opzij hadden geschoven. Een raadslid in de hoofdstad schijnt lucht te hebben gekregen dat een domeinnaamregistratie niet gelijk is aan het actief inzetten van de naam. Met (schijnbaar) 1.400 traceerbare actieve .amsterdam websites, wat dan weer overeenkomst met 5% van alle registraties, moest er dus iets fout zijn. Of de wethouder maar even kwam uitleggen hoe dat kon of wat de gemeente er aan ging doen. Gelukkig voor alle Amsterdammers weigerde de politiek hier iets aan te doen. Het is een marktpartij die de exploitatie doet en veel meer viel er uit het formele antwoord niet te halen.

De link met het VVR thema is de mate waarin houders van domeinnamen aangezet kunnen worden meer te doen dan alleen een registratie. Voor .NL geldt daar inmiddels een “regeling” voor en die maakt het voor de registrars aantrekkelijker hier werk van te maken. Op de VVR site staat ook al een artikel waarin de gehanteerde methode om te bepalen wat actief is kritisch onder de loep wordt genomen. Op die opmerkingen zullen vast nog wel reacties komen. Dat een reroutering niet geldt als actief of waarom mail een lagere waarde heeft dan web iets nou echt iets waar de VVR zich mag buigen.

Wat van enige afstand opvalt – tenzij die informatie onder onze radar is gebleven – is dat de houder over deze acties niet wordt geïnformeerd. De consument weet inmiddels dat een aanbieding voor pindakaas in de supermarkt mogelijk is omdat zowel producent als verkoper daar baat bij hebben en daar gezamenlijk geld en moeite in stoppen. Bij domeinnamen is dat automatisme waarschijnlijk minder tot niet aanwezig.

Hoe zeer de actie ook verklaarbaar is, zou de markt niet gebaat zijn bij iets meer transparantie in de vorm van uitleg?

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.