Wie heeft er gelijk? De CEO of de IT-Directeur?

De CEO is verantwoordelijk voor het uitzetten (en uitzitten) van de strategie en visie. De IT-Directeur is verantwoordelijk voor de IT binnen een organisatie. Het probleem zit vooral in het feit dat bedrijven (tenzij het beursgenoteerde zijn) niet beschikken over een lange termijn visie en strategie. Oftewel, men heeft geen flauw benul wat ze volgende maand staat te wachten, laat staan dat men men weet waar ze over 4 jaar mee bezig moeten zijn. Het denken is volledig gericht op de korte termijn verwachtingen. (van de aandeelhouders.) Met als gevolg dat de CEO roept dat er met een bepaalde trend (Cloud,BigData,Mobile,BYOD) iets gedaan moet worden en de IT directeur spullenboel gaat kopen om aan de buitenkant (lees directie) te laten zien dat het bedrijf er iets mee doet.

De persoon die daadwerkelijk binnen een organisatie de centrale rol zou moeten krijgen en pakken is de CIO of CDM (Chief Digital Manager) deze persoon is de centrale spin als het gaat om het opzetten van een 4 jaar strategie. IT is weliswaar een korte termijn actie reactie neemt niet weg dat men eerst moet nadenken over welke assets een organisatie heeft. Wat zijn de waardevolle elementen in een bedrijf en hoe zijn die te exploiteren aan de hand van IT. Alleen op deze wijze maak je IT weer dienstbaar aan het bedrijf in plaats van een kostenplaats. Als de IT dienstbaar is voor het bedrijf kan er gekeken worden naar de klant centralisatie. Het is uiteraard een mooi woord om mee te pronken, de realiteit van vandaag stelt echter teleur daar het niet wordt gedragen door het hele bedrijf.

Hierdoor is klant centralisatie ook een utopie en een loze kreet in plaats van een speerpunt in de strategie en visie. Als de organisatie het niet voor elkaar krijgt om centraal met elkaar het eens te zijn over een IT visie en hoe IT elementen daarin passen blijft het een discussie zonder doelstelling en zal de IT directeur alleen maar producten blijven kopen waar hij eigenlijk niets aan heeft en zal hij mee blijven drijven met elke windrichting zonder zelf te kunnen aangeven waarom die keuze is gemaakt.

Eigenlijk is het een oproep aan alle IT-professionals die werken voor bedrijven en organisaties om strategie en visie op de agenda te zetten. Laat van je horen en help bedrijven door te groeien naar de volgende generatie.

Over Marco van den Akker

Marco van den Akker is partner bij ComputeNext en bestuurslid van de Cloud Security Alliance. Marco heeft brede ervaring op CTMT gebied (Cloud, Telecom, Media, Technologie) vanuit meerdere rollen. Is zijn internet carrière begonnen met videotex, BBS en html. Voorheen was hij werkzaam bij 123Cloud.