Wie vraagt er om nieuwe tld’s?

De mededeling van ICANN per volgend jaar feitelijk ongelimiteerd tld’s toe te laten heeft gezorgd voor de nodige ophef. Het voornemen is bijna revolutionair te noemen en vormt een duidelijke breuk met het verleden.

Tot niet zo heel lang geleden was “het internet” zeer overzichtelijk. Een domeinnaam eindigde op de landenafkorting of op een van de generieke tld’s .com, .net, .org of .edu. De eerste generatie internetgebruikers had daaraan voldoende en dat gold ook voor de eerste lichting bedrijven die van het internet gebruikt maakte om informatie te tonen of transacties te faciliteren.

De eerste verruiming
Rond de eeuwwisseling kwam de eerste verruiming van dit overzichtelijke regime tot stand. De tld’s .info, .name en .biz werden toegevoegd in de hoop dat dit tot meer specialisatie en overzicht zou leiden. Een naïeve gedachte want .biz wordt in de praktijk niet uitsluitend gebruikt voor het bedrijfsleven en .info is zeker niet de tld-generieke aanduiding voor bijvoorbeeld zoekmachines. Deze batch van nieuwe tld’s en ook de daarop volgende leidden eerder tot meer verwarring en zelfs wantrouwen. In enkele gevallen blijken ze namelijk door ontoereikend toezicht bij uitstek geschikt voor minder frisse content. Het tld .INFO staat al jaren boven in de top waar het gaat om besmette sites, een trieste prestatie voor een tld met een relatief en absoluut gezien klein marktaandeel.

De eerste batches nieuwe tld’s vielen trouwens niet geheel toevallig samen met de internethausse. De nieuwe economie zou zorgen voor permanente en ongekende groei. Elke hindernis of risico, zoals het opraken van domeinnamen, moest worden vermeden en de ontwikkelingen rond de .com namen – in het bijzonder grootschalige handel en ‘schijnschaarste’ – gaven aanleiding tot de nodige zorgen. Tegelijkertijd startte in een aantal landen de verruiming van de registratie mogelijkheden. Zo konden per voorjaar 2003 consumenten in Nederland zich als houder van een .NL naam laten registeren. Het viel te verwachten dat hierdoor extra vraag zou ontstaan naar domeinnamen. Vanuit dit soort ontwikkelingen was het dus begrijpelijk dat ICANN de stap naar verruiming zette.

Het heden
Inmiddels is de internetzeepbel doorgeprikt en zijn er in tal van landen restricties voor het ten onrechte registreren of inzetten van domeinnamen. Bij deze realiteit hoort ook het inzicht dat een tld expliciet en uitsluitend bedoeld voor één type content bij slechts weinige aanbieders en gebruikers op instemming kan rekenen. De komst van het omstreden tld .XXX zal er zeker niet voor gaan zorgen dat alle adult content van andere tld’s verdwijnt. Dat zelfde geldt voor minder omstreden single purpose [cursief] tld’s bedoelt, zoals .travel.

Deze overtuiging komt deels voort uit de constatering dat alle grote merken inmiddels al zo lang en zoveel in een domeinnaam hebben geïnvesteerd dat het integraal overhevelen naar een nieuw tld een risico vormt.

Voor wie is de verruiming dan relevant
De door ICANN aangekondigde verruiming van TLD’s lijkt daarmee op papier vooral aantrekkelijk te zijn voor drie soorten gebruiker: multinationals, regionale overheden en gebruikersgroepen.

Om met de eerste categorie te beginnen: een internationaal opererende frisdrank fabrikant kan kiezen een eigen tld in de markt te zetten. Zeker als de brandname in meerdere landen wordt gehanteerd kan een het marketing en communicatie acties ondersteunen. Voorbeeld hiervan zou zijn summerfestivals.7up. Het is echter niet te verwachten dat een dergelijk tld komt in plaats van bestaande adresseringen. Zoals al opgemerkt is daar al jaren in geïnvesteerd en die vertegenwoordigen in de boeken ook een zekere waarde.

Een andere groep potentiele aanvragers van een eigen tld zijn regionale overheden die het eigen karakter wensen te onderstrepen. Niet voor niets was de regering van het Vlaams deel van België er als de kippen bij om enthousiasme – in iedere geval naar de pers toe – te tonen. Vraag is echter hoe realistisch het beeld is dat .VLA een succesvol tld kan worden. De mogelijke business case .VLA is najaar 2010 nog getoetst door een externe consultancy organisatie. Het oordeel was duidelijk, de markt voor .VLA is te klein en voor de overheid is een actieve rol niet logisch. Als Vlaanderen met ruim 6 miljoen inwoners en toch behoorlijk wat internetgebruik al niet de meest logische gebruiker is van de nieuwe mogelijkheden, wie of wat dan wel? In Europa blijven er niet veel kanshebbers over. De kans op een .LIM of .FRY is al eerder als illusie afgedaan, omdat het bedrijfsleven daar te gering in omvang is en te weinig heil ziet in een als beperking opgevatte domeinnaam.

Als laatste categorie geïnteresseerden gelden op papier althans de zogenaamde gebruikersgroepen. Het idee van een tld .NERD of .HACKER deed al snel op twitter en irc de ronde. Of dit soort ludieke uitingen ook leidt tot volwassen business cases en de benodigde eenmalige $180.000 en jaarlijkse fee oplevert is de vraag.

Nice to have
Wat rest is de conclusie dat de aangekondigde verruiming van tld’s meer weg heeft van een nice to have dan een need to have. Tot zover bekend is er in geen van de bestaande tld’s sprake van een acute schaarste. Evenmin zijn er signalen dat multinationals grootschalig zullen overgaan tot het actief inzetten van nieuwe websites.

Daarnaast is er nog door diverse journalisten en kenners gewezen op het wezenlijke verschil tussen het gebruik van internet tijdens de eerste verruimingen aan het begin van deze eeuw en de huidige situatie. De kracht en werking van zoekmachines en social media wordt diverse keren genoemd als factor. Het maakt een gebruiker inmiddels helemaal niet meer uit of het adres is 7up.nl of frisdrank.7up. Wat hij invoert in een zoekmachine of aangereikt krijgt vanuit zijn sociale online omgeving wordt door alle achterliggende intelligentie toch al bijna altijd feilloos omgezet naar een gewenst antwoord.


Rashid Niamat is sinds 2007 zelfstandig adviseur in strategieontwikkeling, implementatievraagstukken en communicatie trajecten rond e-activiteiten en samenwerkingen. Rashid houdt trouw een boeiend weblog bij over de internetmarkt.