Windenergie en datacenters

Windenergie. De overheid praat er veel over en binnen Nederland worden er telkens meer gebouwd. Je vindt het mooi of niet en vindt het functioneel of niet. Onze mening is helder; daar waar de carbon footprint (lees: energieverbruik en de oorsprong daarvan) zich kan verbeteren moet dat serieus onderzocht worden. Als datacenter streven wij naar een vermindering van energieverbruik. Daar waar we dat zelfstandig kunnen doen we dat; daar waar we met klanten tot energiebesparing kunnen komen doen we dat en daar waar we innovatie (link GR Cooling) zien onderzoeken we dat. Allerlei facetten die het verbruik moeten verminderen maar…. die de oorsprong van de energie nog niet aanpakken.

Verweg de meeste energie in Nederland komt momenteel van energiecentrale’s die gas of steenkolen gebruiken om energie op te wekken. Op termijn, zo besloot ook de overheid in het nieuwe energieakkoord; gaan er een aantal van deze energiecentrale’s dicht. Ouderdom, afgeschreven en milieuonvriendelijk. Helaas is er politiek gezien momenteel nog te veel onduidelijkheid over welke energiebron het wegvallen van deze energiecentrale’s gaat opvangen. Feit is dat de natuur ons dagelijks, zowel overdag als ook ‘s nachts, kan voorzien van energie. Energie die niet uit fossiele brandstoffen komt en energie die dus duurzaam is. Daarom geloven wij in windenergie en daarom hebben wij, voor zover bekend als eerste datacenter in Nederland, serieuze plannen om naast ons datacenter een windmolen te plaatsen. Onze ideeën zijn geconcretiseerd en inmiddels gedeeld met de Gemeente Alblasserdam en de regio. Momenteel zijn wij in afwachting van het verdere verloop.

Wat ons betreft wordt de windmolen zo hoog mogelijk om zo veel mogelijk energie uit “de natuur” te halen en op te wekken. In ieder geval zal het voldoende zijn om ruim 1 volledige datazaal van dataplace van energie te kunnen voorzien. Natuurlijk levert de reguliere netaansluiting de energie op het moment dat de windmolen dat niet (volledig) kan en blijft de betrouwbaarheid van het datacenter op hetzelfde niveau.

Er zijn nog wel wat hobbels, In het gebied waar dataplace is gevestigd is er bestemmingsplantechnisch op dit moment niet veel mogelijk. Dat is jammer en dus lobby-en wij binnen de politiek. Ook de politiek zou het nut van windenergie moeten inzien. Initiatieven voor windenergie zijn er voldoende maar toch strand het vaak weer op het zicht en de omgeving. Dan geldt het motto “wat je van ver haalt is lekker”. Duurzaam willen we allemaal, maar (te) dichtbij niet. Het wordt tijd dat we (Nederland) daarin veranderen en deze manier van energieopwekking een serieuze kans geven. Wij zijn er klaar voor.


Gerben van der Veen is directeur-eigenaar dataplace. Hij houdt zich voornamelijk bezig met de commerciële kant van de organisatie. Tezamen met een gedreven team realiseert Gerben zijn dromen en bouwt hij door aan de groei en professionalisering van dataplace.