Zijn IT-managers getroffen door datacenterstress?

De snelheid waarmee technologie ons leven verandert, is ongekend. Tien jaar geleden zou niemand hebben kunnen voorspellen hoe wijdverbreid het gebruik ervan nu is. Meer dan 2,4 miljard mensen maken gebruik van het internet en Google behandelt anno 2014 honderd miljard (!) zoekopdrachten per maand. Het tempo van technologische innovatie heeft de manier waarop we werken volledig op zijn kop gezet. Hoewel we van veel ontwikkelingen profiteren, is vooruitgang niet altijd evident. Vraag maar eens aan IT-beslissers of ze ‘s nachts goed slapen. En vraag ze dan ook even naar hun datacenterplanning…

We hebben zojuist de bevindingen van een pan-Europees onderzoek naar Planning Anxiety onthuld. Daaruit blijkt dat maar liefst 90% van de IT-managers bezorgd is over hun datacenterplanning, soms zelfs in zo’n mate dat hun werk erdoor wordt beïnvloed. Wat is hiervoor de reden? Is het te wijten aan een gebrek aan planningskwaliteiten of ontbreken de middelen? Worden ze getergd door verouderde technologie? Zijn IT-managers gewoon onzeker over de toekomst van het datacenter? Vanzelfsprekend is er meer dan één reden voor hun onzekerheid. Immers, er zijn diverse externe en interne krachten die invloed uitoefenen op de IT-afdeling.

Zo kan de veiligheid worden gezien als een belangrijk punt van aandacht voor de IT-beslissers. 64% van de respondenten maakt zich zorgen over de integriteit en beveiliging van hun data en applicaties. Regeldruk, veroorzaakt door datacenters in het buitenland kwam ook naar voren als tijdsintensief. ‘Restrictieve en onbekende wetgeving’ maakt het lastig voor bedrijven om hun operaties uit te breiden naar het buitenland. Deze factoren hebben allemaal invloed op de manier waarop IT-managers werken, 54% van hen stelt dat ze meer tijd besteden aan datacenterplanning en -strategie dan volgens henzelf nodig zou zijn.

Een ander recent Colt-onderzoek – The Tech Deficit – toonde aan dat 90% van de IT-beslissers denkt dat hun datacenter-infrastructuur de komende twee jaar ingrijpend moet veranderen om aan de zakelijke behoeften te voldoen. Ze zijn zich ervan bewust dat hun infrastructuur moet evolueren, maar zorgen over de mogelijkheid om veranderingen door te voeren vormt een aanzienlijke drempel.

Dit lezende kun je je afvragen wat we kunnen doen om deze wijdverspreide bezorgdheid te verlichten. Het antwoord ligt voor de hand, namelijk door te focussen op de kernactiviteiten en de IT-middelen die hierbij horen. Kunnen deze middelen worden gekocht of moeten ze worden gebouwd? Het startpunt is meestal om hardware resources en/of niet bedrijfskritische processen te verplaatsen naar een externe provider. Dit is nu al de dagelijkse praktijk voor veel IT-managers, hetgeen ook tot uiting komt in het Planning Anxiety-onderzoek.
Bijna tachtig procent van de IT-managers is ervan overtuigd dat hun co-locatie strategie ze helpt beter in te spelen op de bedrijfsbehoeften. De enquête onthulde het bestaan van deze ‘vertrouwensparadox’ – waarbij IT-managers ondanks de planningsdruk en het negatiev effect op hun werk, vertrouwen hebben in dit deel van hun strategie.

We verwachten dat meer bedrijven samen gaan werken met specialisten, zoals colocatie providers, om hun datacenterplanning te stroomlijnen. Ondanks de problemen rond complexiteit en beveiliging, hoeft datacenterplanning geen Tantaluskwelling te zijn. Organisaties moeten in staat worden gesteld om zich te concentreren op hun core business, samen met degenen die kunnen helpen hun zakelijke risico’s te verminderen door te zorgen voor een flexibel aanbod.

Zoals vaker bij peilingen hebben de Nederlandse respondenten een meer zelfverzekerde houding ten opzichte van de veranderende eisen voor hun datacenter. Waar in Europa gemiddeld 70 procent van de IT-managers bezorgd is over hun datacenterplanning, ligt dit percentage in Nederland op iets meer dan 40 procent. De echte vraag om hier te beantwoorden is ‘Hebben we (wederom) te veel zelf vertrouwen of zijn we echt ‘in control’?’ Vertel het me maar…

About the author

Avatar

Ben Timmer is Country Operations Manager Nederland en België bij Colt.