Zo gewoon als stroom uit het stopcontact?

Vorige week publiceerde PwC een onderzoek dat aangeeft dat door de opmars van groene stroom veel grote Europese energiebedrijven in financiële problemen dreigen te geraken. Hierdoor kunnen zij niet garanderen eventuele stroomtekorten te kunnen opvangen. Iets wat zo vanzelfsprekend is als stroom uit het stopcontact lijkt in de toekomst niet zo zeker.

Oorzaak

Zonne- en windenergie heeft de ¨natuurlijke¨ eigenschap dat er niet altijd zon en wind is, lees een stabiele aanvoer van stroom. Deze schommelingen in stroom moeten worden gecompenseerd door traditionele centrales op olie of gas. Deze centrales zijn van die grote traditionele Europese energiebedrijven terwijl veel zonne- en windenergie-partijen nieuw zijn.

Het business model van de traditionele energiebedrijven staat de laatste jaren al onder druk met lagere marges, overcapaciteit, het dalen van de kolenprijs door de bliksemsnelle opkomst van schaliegas in de USA en daardoor nu verkeerd uitgevallen investeringen in gascentrales. Een markt die volgens een PwC rapport uit april ook de komende jaren niet zal veranderen.

Hard nodig

Maar de traditionele partijen zijn wel hard nodig voor een stabiele stroomvoorziening. In het rapport waarschuwen bijna alle van de ondervraagde directeuren van die energiebedrijven dat ze niet langer kunnen investeren in centrales die schommelingen in wind- en zonne-energie opvangen. En uit eerder rapporten volgt ook dat in ieder geval tot 2020 er niet veel zal veranderen.

“Het is de vraag of de sector op tijd in staat is om zichzelf aan te passen”, zegt Jeroen van Hoof, voorzitter van de Europese energiegroep van PwC. “Tot nu toe heeft niemand het antwoord gevonden. Het biedt geen rooskleurig beeld.”

Impact

Maar wat is nu de impact? En dan specifiek op de IT branche. Stroom is de levensader voor IT, zonder stroom geen IT. Wat is te verwachten?

Op korte termijn is die impact groot volgens het rapport. Europese gasvoorraden in ondergrondse opslagen zakken – zo kort voor de winter – naar een kritisch niveau. Het risico op stroomuitval – met name in Europa en Noord-Amerika – neemt volgens de ondervraagde bestuurders sterk toe en subsidies drijven ook de kosten voor consumenten alsmaar verder op. Van Hoof “In Duitsland neemt de weerstand bij burgers en bedrijven inmiddels snel toe. De ongebreidelde groei van zwaar gesubsidieerde lokale opwek wordt snel onbetaalbaar.”

En nu?

Wat is noodzakelijk om te kunnen blijven doorwerken, je producten te kunnen blijven aanbieden, je SLA´s te kunnen blijven halen en je stroomkosten in de hand te kunnen blijven houden?

Kan je het veroorloven het bovenstaande af te wachten? Of is het goed om nu die (extra) investeringen te doen in een goede backup voorziening in de vorm van een aggregaat onsite, het outsourcen naar een (2e) datacenter, het langere tijd vastleggen van de stroomprijs of zelfs te kijken naar een eigen stroomvoorziening.

Morgen zal de stroom niet uitvallen, maar wijsheid is om dit zeer serieus te nemen en het scenario en consequenties goed te bestuderen. Het lijkt een stuk dichterbij dan we denken.


Stijn Grove werkt voor Solcon Datacenters en is eigenaar van ColoAmsterdam en thePeopleCloud.

About the author

Avatar

Stijn Grove is directeur van de Dutch Datacenter Association en eigenaar van DatacenterAdvies.nl en thePeopleCloud.