Dienstmededeling: ISP Today op IT Security Symposium

itsecsympo2016Op dinsdag 31 mei, dat is morgen, wordt in Assen het eerste IT Security Symposium gehouden. Een event waarbij specifiek is gekozen om aanbod en vraag uit de regio op het gebied van IT security bijeen te brengen.

Het programma is veelbelovend en ook het type vragen dat door ondernemers klein en groot gesteld kan gaan worden is interessant. Tot de genodigden behoren namelijk bedrijven van verschillende omvang en overheden, die gemeen hebben vragen te hebben over IT en veiligheid. Een perfecte afspiegeling van de gemiddelde klantbase van een grotere provider dus.

Mede om die reden zal ISP Today morgenmiddag aanwezig zijn in De Nieuwe Kolk te Assen en er achteraf nog verslag van doen.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.