Ingezonden mededeling “Apart gebouw voor nieuwe noodstroomaggregaten datacenter BIT-2BCD”

BIT stuurde onderstaande bericht.

–Begin bericht–

Vorig jaar hebben wij besloten om de bestaande noodstroomaggregaten van BIT-2BCD te vervangen door nieuwe aggregaten. In het begin van dit jaar is de bouw gestart en inmiddels maken de nieuwe aggregaten deel uit van de noodstroomvoorziening van BIT-2BCD.

Onze klanten verwachten een continue dienstverlening zodat systemen 24/7 beschikbaar zijn en belangrijke data niet kwijtraken. Aan iedere minuut downtime hangt een fors prijskaartje en kan in de duizenden Euro’s per minuut lopen. Om beschikbaarheid te kunnen garanderen is het van belang dat de omgeving waarin bedrijven hun apparatuur hebben staan, voorzien is van de beste infrastructuur en de modernste technieken. Dit vraagt echter wel om voortdurende innovatie om continuïteit te kunnen blijven garanderen.

Voordelen nieuwe noodstroomaggregaten
Met de groei van onze datacenters moet het vermogen van de noodstroomvoorziening ook meegroeien. Waar de vorige aggregaten een vermogen van 3x1250kVA hadden, leveren de nieuwe aggregaten 3x 1750kVA. Het hoogst mogelijke dat momenteel beschikbaar is en wat ruim voldoende is om BIT-2BCD van noodstroom te voorzien. Tevens zijn de nieuwe aggregaten voorzien van een slimmere besturing. De machines worden nu digitaal aangestuurd in plaats van analoog. Door deze aanpassing kunnen wij activiteiten nog beter monitoren en hebben we meer controle over de aggregaten. Daarnaast is de capaciteit van de nieuwe dieseltanks een groot voordeel. Bij de oude set-up was dit 3×5500 liter, nu is dit opgehoogd naar 3×15000 liter. Deze dieseltanks staan in afgesloten brandcompartimenten en zijn dus apart opgesteld.

Energie terugleveren aan het lichtnet
Tot april 2015 hadden we 3x 800kVA aan vermogen staan, dit leverde 1,9MW op. Vanaf mei 2015 zijn we overgestapt op grotere aggregaten (3x1250kVA), en leverden we 2,7MW terug aan het lichtnet. Nu hebben we sinds kort nóg krachtigere aggregaten (meer vermogen, 3x1750kVA) en hierdoor leveren we zelfs 3,5MW terug. We zijn de afgelopen 2-3 jaar veel gestegen qua vermogen. Dit is te verklaren door de groeiende vraag binnen ons datacenter. Onze noodstroomvoorziening is N+1 (Need plus One), oftewel redundant. Deze redundantie zorgt ervoor dat functionaliteiten overgenomen kunnen worden bij een mogelijke verstoring.

–Einde bericht–

Het artikel was reden een voor de hand liggende vraag te stellen: wat is er met de oude spullen gebeurd?
BIT antwoordde daarop: “De vorige aggregaten huurden wij. Kopen in plaats van huren was voor ons op de langere termijn financieel aantrekkelijker.”

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.