LeaseWeb’s nieuwe partnerprogramma breidt uit met incentives en voordelen

leaseweb-Logo-13-250x125Amsterdam, 28 juli 2015 – LeaseWeb, een van de grootste hosting merken ter wereld met meer dan 65.000 fysieke servers in beheer, heeft een nieuw channel partnerprogramma ontwikkeld om Authorized Reseller Partners een uitgebreider pakket aan producten, services en support te bieden. Het nieuwe vereenvoudigde systeem vervangt LeaseWeb’s vorige Reseller Partner Program, en biedt reseller partners een concurrerender en marktgerichter aanbod waarmee zij grotere potentiële voordelen kunnen realiseren.

“Wij hebben goed in de markt rondgekeken en met bestaande reseller partners overlegd,” zegt Freek Hemminga, LeaseWeb’s Global Channels Marketing Manager. “Het nieuwe Reseller Partner Program omvat nu ons volledige assortiment producten en services, waaronder cloud en CDN services die voorheen niet in het programma waren opgenomen. Het programma is nu ook veel concurrerender als het gaat om de financiële voordelen voor partners, terwijl zowel bestaande als nieuwe LeaseWeb resellers een breder scala aan support en marketing services krijgen toebedeeld.”

Na uitvoerig marktonderzoek naar bestaande partnerprogramma’s kwam LeaseWeb tot de conclusie dat er geen heldere marktstandaard is voor het berekenen van kortingen voor reseller partners. Het onderzoek maakte ook duidelijk dat verschillende behoeften voor veel resellers in de markt onbeantwoord blijven, waaronder de ondersteuning van leads en sales, ondersteunende trainingen, het beschikbaar stellen van hulpmiddelen via een partnerportal, en marketingsupport.

“Om resellers te helpen met de uitdagingen binnen de huidige marktomstandigheden, heeft LeaseWeb de inhoud van dit partnerprogramma herzien. Met het uitgebreidere pakket aan kortingen en voordelen verhogen wij de concurrentiekracht en de winstgevendheid van onze partners,” zegt Hemminga. “Er zijn vele voordelen aan het programma toegevoegd, waaronder trainingen voor nieuwe partners, business development planning, en een nieuwe service waarmee klanten partners kunnen vinden. Daarnaast bieden we betere promotionele acties, seeding opties, en nog veel meer. Het volledige programma is ontworpen om onze partners te laten groeien en te helpen met hun succes.”

Het nieuwe channel programma is ontworpen om nog meer groei te realiseren in het toch al snel groeiende reseller partnerbestand van LeaseWeb. Het partnerbestand groeide de afgelopen jaren met 60 procent jaar-op-jaar.

Het nieuwe partnerprogramma, een “6-tier” systeem, vervangt het oude programma dat vier niveaus kende. LeaseWeb zal voor de huidige Authorized Reseller Partners voor de resterende tijd van dit jaar de originele kortingsniveaus handhaven. Vervolgens zal met deze partners worden samengewerkt om hen over te zetten naar het nieuwe 6-tier systeem.

In aanvulling op het nieuwe partnermodel, maakt LeaseWeb het tevens mogelijk voor resellers om hun reguliere kortingen te combineren met welke online promotionele actie dan ook. Deze maatregel is meteen van kracht en van toepassing op alle nieuwe bestellingen van partners. LeaseWeb heeft hiertoe besloten om potentiële channel conflicten te voorkomen ten aanzien van prijsstelling en promotionele acties.

“Wij zullen aan elke bestaande Authorized Reseller Partner ook een partnermanager toewijzen, om de overgang naar het nieuwe partnermodel zo soepel mogelijk te laten verlopen,” zegt Hemminga. “Wij zijn ervan overtuigd dat het nieuwe programma voor partners nog meer incentives biedt om hun business te laten groeien.”

LeaseWeb’s nieuwe Reseller Partner Programma treedt vandaag wereldwijd in werking. Het nieuwe Reseller Partner Programma vormt, tezamen met het Referral Partner Programma en het Specialized Partner Programma, het LeaseWeb Partner Network (LPN) – een uitgebreid raamwerk dat LeaseWeb’s partner ecosysteem ondersteunt. Bestaande en nieuwe partners die hierin geïnteresseerd zijn kunnen hier informatie vinden.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.