persbericht: Tegile Systems storagesurvey

Enquête onder 1.000 ICT-professionals onthult dat steeds meer organisaties overgaan tot het virtualiseren van hun bedrijfskritische systemen

Hybride flash-systemen hebben de voorkeur boven all flash-systemen nu virtualisatie een belangrijk omslagpunt binnen het bedrijfsleven heeft bereikt. Dit blijkt uit het enquêterapport 2016 State of Storage in Virtualization dat werd gepubliceerd door ActualTech Media en Tegile Systems, de leverancier van op flash gebaseerde storage arrays voor databases, gevirtualiseerde server-omgevingen en VDI-omgevingen. Uit deze en andere enquêteresultaten blijkt dat nu virtualisatie haar opmars binnen het datacenter voortzet, bedrijven hun opslagsystemen en –praktijken beginnen te herzien. Deze ontwikkeling zorgt dan ook voor een heropleving van de storage-markt.

“Virtualisatie is een trend die al een tijd lang toeneemt in populariteit. De oplossingen die op dit gebied beschikbaar zijn, hebben een mate van volwassenheid bereikt die overtuigend genoeg is voor ICT-afdelingen om zelfs hun grootste en meest bedrijfskritische workloads in een gevirtualiseerde omgeving onder te brengen”, zegt Scott D. Lowe, partner en medeoprichter van ActualTech Media. “Uit onze enquête bleek dat virtualisatie en ICT-opslag op een cruciaal kruispunt zijn uitgekomen, wat leidt tot snellere en omvangrijkere virtualisatie en interessante nieuwe ontwikkelingen binnen de storage-markt.”

Belangrijke resultaten zijn onder meer:
Steeds meer bedrijven in alle soorten en maten doen een beroep op virtuele machines om ondersteuning te bieden voor meer en omvangrijkere workloads. Dat geldt zelfs voor de workloads van hun meest bedrijfskritische systemen.

  • Meer dan 60 procent van de respondenten heeft de meerderheid van hun ICT-systemen gevirtualiseerd. 97 procent heeft minimaal een paar workloads gevirtualiseerd.
  • Van deze groep heeft 66 procent Microsoft SQL Server gevirtualiseerd.
  • Wat applicaties met grote workloads betreft, zijn oplossingen voor bestandsuitwisseling, Microsoft Exchange en Microsoft SharePoint gevirtualiseerd door respectievelijk 53%, 49% en 45% van de respondenten.

Hybride flash-systemen hebben zich ontwikkeld tot de onbetwiste standaard binnen moderne gevirtualiseerde bedrijfsomgevingen.

  • 61 procent van de respondenten maakt binnen hun datacenter gebruik van een hybride storage array.
  • 23 procent maakt gebruik van een soort van all flash array; bij slechts 3 procent is de complete storage-omgeving op flash gebaseerd.
  • Meer dan 70 procent van de respondenten noemt het verbeteren van de responstijden van applicaties als belangrijkste reden voor het gebruik van flash-opslag.

Bedrijven blijven worstelen met opslagsystemen die hen onvoldoende prestatievermogen, capaciteit en functionaliteit bieden. Daaruit blijkt dat er sprake is van een toenemende behoefte aan snelle en flexibele storage-oplossingen.

  • 53 procent van de respondenten heeft te maken met gebrekkige opslagprestaties; 58 procent maakt melding van een bepaalde mate van capaciteitsproblemen.
  • 56 procent van de respondenten maakt gebruik van meerdere opslagprotocollen; 30 procent werkt met drie of meer protocollen.
  • Protocollen voor opslag op blokniveau zijn het populairst onder bedrijven met gevirtualiseerde omgevingen. 48 procent van de respondenten maakt gebruik van Fibre Channel en 42 procent van iSCSI. 36 procent werkt met het NFS-protocol voor bestandsopslag.

“De resultaten van onze enquête geven duidelijk aan dat bedrijven behoefte hebben aan een flexibel storage-systeem dat in staat is om consistent krachtige prestaties te leveren en mee kan groeien met hun prestatie- en capaciteitseisen”, zegt Just Gonggrijp, regionaal directeur Benelux van Tegile Systems. “Het is tegenwoordig van cruciaal belang dat een storage-systeem ondersteuning biedt voor protocollen voor opslag op zowel blok- als bestandsniveau en ruimte voor uiteenlopende typen opslagmedia — of het nu gaat om all flash, een combinatie van flash en schijven of een combinatie van krachtig presterende flash-opslag en flash met een hoge dichtheid.”

Tegile Systems en ActualTech Media hebben hun krachten gebundeld voor deze enquête onder ruim 1.000 ICT-professionals in alle delen van de wereld. Het volledige rapport is beschikbaar op http://www.tegile.com/storagesurvey.

 

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.