Secretaris van de Nederlandse Cyber ​​Security Raad (CSR) opent de achtste jaarlijkse HITB Security Conference

Amsterdam – april 2017: Op 13 april zal de achtste jaarlijkse HITB Security Conferentie in Amsterdam geopend worden door een presentatie van Elly van den Heuvel – secretaris van de Nederlandse Cyber ​​Security Raad (CSR).

Mevrouw Van den Heuvel is een ervaren manager met een lange carrière op het gebied van cybersecurity. In 2014 werd zij benoemd tot secretaris van de Nederlandse Cyber ​​Security Raad (CSR). De Nederlandse Cyber ​​Security Raad bestaat uit achttien vooraanstaande leden van de Nederlandse overheid, industrie, en uit de wetenschappelijke gemeenschap. De CSR geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het kabinet en faciliteert de dialoog tussen de overheid en private partijen over de complexe materie van cybersecurity.

Voorafgaand aan haar huidige functie was zij hoofd van de Nationale Cyber ​​Security Centrum (NCSC) en zijn voorganger GOVCERT.NL van 2008 tot 2014. Tijdens deze periode richtte zij zich op het versterken van bestaande (inter)nationale samenwerkingsverbanden binnen de securitygemeenschap. Ze was tevens verantwoordelijk voor de operationele coördinatie van grote incidenten (met inbegrip van de hack op Diginotar) in de kritieke infrastructuur

Mevrouw van den Heuvel zal in vijftien minuten de conferentie openen met haar presentatie getiteld “Hack to the Future: The Past, Present, and Future of Our Cyber Domain”

Mevrouw van den Heuvel zal haar ervaring en inzichten delen over geleerde lessen van de afgelopen 10 jaar, de belangrijkste resultaten en veranderingen die we hebben gezien in de security industrie en vooral de vraag of wij voorbereid zijn voor de toekomst.

Dit jaar keert de HITB Security Conferentie wederom terug met een gevarieerde set van internationale gastsprekers en onderzoekers die presentaties geven over baanbrekend onderzoek. In aanvulling op een conferentie van twee dagen met vier simultane “tracks”, biedt Hack In The Box ook de mogelijkheid voor het publiek om deel te nemen aan de conferentie via een expositie ruimte met demo’s, een gratis track, en de mogelijkheid om met leden van verschillende security gemeenschappen, hackerspaces en bedrijven in gesprek te gaan.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.