Uniserver Bedrijfswendbaarheid in een veranderende IT-omgeving (persbericht)

Alkmaar, 30 mei 2017 – Uniserver, aanbieder van cloudhostingdiensten in Nederland en toonaangevend op het gebied van cloudinfrastructuur, heeft een benchmarkonderzoek gehouden onder MKB-bedrijven in Nederland. De invalshoek van het onderzoek:  ‘Het wendbaar opereren van het MKB in een veranderend IT-landschap’. Uit de hoge respons van de online enquête is af te leiden dat deze uitdaging onder het MKB sterk leeft.

De respondenten aan dit benchmarkonderzoek van Uniserver zijn in meerderheid IT-managers, maar ook algemeen en financieel directeuren. Bij bijna zestig procent van de bedrijven staat het verlagen van de bedrijfskosten bovenaan de bedrijfsagenda. Op de tweede plaats (veertig procent) komt het verhogen van de productiviteit. Ook blijkt dat middelgrote bedrijven de ontwikkelingen nauwelijks kunnen bijbenen.
Daniëlle Vogelenzang, Commercieel Directeur Uniserver: “Trends tuimelen over elkaar heen, klantentrouw is niet meer vanzelfsprekend en de dienstverlening loopt steeds meer via (mobiele) digitale kanalen. Bovendien worden markten ontwricht door nieuwe innovatieve spelers.”
Het accent ligt voor directies nog op kostenbesparing en er is relatief weinig aandacht voor nieuwe digitale verdienmodellen. De IT-afdeling focust op het digitaliseren van bestaande processen en minder op business innovatie. Met nieuwe (cloud-)technologie is het mogelijk het beheer minder complex te maken en flexibeler te kunnen werken. Maar middelgrote organisaties blijken bepaald geen koploper in de adoptie van nieuwe technologie. Ze menen echter wel dat de digitale transformatie cruciaal is voor toekomstig succes.

Complex beheer belemmert oplossingen
De meeste organisaties werken nog met een eigen datacenter. Tegelijkertijd regelen ondernemers steeds vaker zelf SaaS en cloud-back-up oplossingen. Voor de overstap naar de cloud is het vergroten van de schaalbaarheid belangrijk, net als flexibilisering van de kosten (pay-per-use) en reductie van de complexiteit.
Argumenten genoeg voor vernieuwing”, constateert Vogelenzang. “Helaas is verreweg het grootste deel van het IT-budget nodig om ‘de lichten van bestaande systemen aan te houden. Voor innovaties die ook de beheerlasten aanzienlijk kunnen verminderen zijn beperkte resources beschikbaar.”

Fragmentatie IT-voorzieningen door ontbreken integraal beleid
De meeste organisaties kunnen de transformatie niet aansturen omdat er nog geen strategie is ontwikkeld voor het optimaliseren van de IT-organisatie en de adoptie van de cloud. Pas als de situatie daar om vraagt, worden – zonder onderbouwd beleid – beslissingen genomen. Hoogste drempel voor de migratie van data naar de cloud vormt het waarborgen van de security en privacy. Men blijft werken met on-premise faciliteiten, maar daarnaast worden delen van het systeem overgebracht naar een public of private cloud. Hierdoor ontstaat een moeilijker te managen hybride omgeving.
Een integrale strategie voor de toekomstige IT-omgeving is cruciaal. Verbetering lijkt op komst. Organisaties ervaren dat ze in de cloud meer kunnen doen met minder”, aldus Vogelenzang.

Voor het MKB is de kunst bij het benutten van de nieuwe mogelijkheden, grip te houden op de hybride omgeving. Op technologisch gebied door een bedrijfsbrede SLA te regelen en op organisatorisch gebied door moderne methoden in te zetten om wendbaar in te spelen op veranderende omstandigheden.
Uniserver Internet is daarvoor een betrouwbare speler in de Nederlandse hostingmarkt; een hostingprovider met twee datacenterlocaties in Amsterdam en één in Maastricht. Uniserver is actief lid van de DHPA, HPE Partner Ready Service Provider Programma (PRSP), de VMware Partner Advisory Council en Veeam Platinum Cloud Partner. Het Benchmarkrapport over bedrijfswendbaarheid in een veranderende IT-omgeving is via deze link te downloaden: http://content.uniserver.nl/download-benchmark

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.