Privacy verklaring ISP Today

De website ISP Today wordt onderhouden door Sellair BV, gevestigd te Hilversum. Sellair is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: Sellair.nl – zie het colofoon. Voor vragen over deze privacy verklaring geldt het e-mail adres privacy@isptoday.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
ISP Today verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van de diensten van ISP Today en/of omdat u deze zelf heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • NAW gegevens, e-mail adressen en telefoonnummers zoals verstrekt ten behoeve van de interviews en artikelen;
 • e-mail adressen en naam ten behoeve van de nieuwsbrief;
 • NAW gegevens, e-mail adressen en telefoonnummers bij reageren op vacatures;
 • IP adressen die door website bezoek automatisch worden opgeslagen;
 • digitale stemopnames tijdens interviews.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
De website en/of dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over of te verstrekken aan websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We controleren echter niet of een bezoeker ouder dan 16 is. Als u als ouder of voogd er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@isptoday.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
ISP Today verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • om te kunnen reageren op berichten via e-mail, web, social media of telefoon worden die gegevens opgeslagen in de gebruikte applicaties;
 • van bezoekers die accounts aanmaken en/of gebruiken om op blogartikelen te reageren worden IP adres en opgegeven naam en e-mail adres opgeslagen. Van gebruikers die daarvoor een extern Gravatar account gebruiken met een profielfoto kan in de cache een foto worden bewaard;
 • in het geval van bezoek aan de blogs worden de IP adressen in logfiles opgeslagen;
 • digitale geluidsopnames worden gemaakt ten behoeve van het uitwerken van interviews en gesprekken

Geautomatiseerde besluitvorming
ISP Today neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. ISP Today gebruikt:

 • blacklisting van IP adressen om ongewenst bezoek en misbruik aan de site te voorkomen door botnets en gehackte computer systemen. Deze methode kan gevolgen hebben voor de gebruiker van het adres dat de toegang is ontzegd;
 • blacklisting van domeinnamen om spam te voorkomen. De gebruikte applicatie kan zonder menselijke tussenkomst verhinderen dat met ISP Today via e-mail contact wordt opgenomen.

Delen van persoonsgegevens met derden

 • ISP Today verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken
ISP Today gebruikt technische functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen

Google Analytics – verklaring van Google
ISP Today maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om ISP Today te helpen analyseren hoe de site wordt gebruikt. De gegenereerde informatie over het gebruik van de website (inclusief het IP–adres) wordt overgebracht naar Google en door hen opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website wordt gebruikt, om rapporten op te stellen over de activiteit op de website voor de website exploitanten en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal de IP–adressen niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. De bezoeker kan het gebruik van cookies weigeren door in de browser de daarvoor bestemde instellingen te kiezen.ISP Today wijst er op dat in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website zijn te gebruiken. Door gebruik te maken van deze website geeft de bezoeker Google toestemming voor het verwerken van de informatie op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven is omschreven. Hoe Google gegevens gebruikt wanneer je sites of apps van Google-partners gebruikt, is hier te lezen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ISP Today en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van u bezitten in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@isptoday.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Beveiliging persoonsgegevens
ISP Today neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Bewaartermijnen
ISP Today bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • logfiles website bezoek: logfiles 1 maand
 • mailcorrespondentie wordt voor onbepaalde duur bewaard;
 • in geval van misbruik wordt een IP adres op een zwarte lijst gezet voor onbepaalde duur;
 • geluidsopnames ten behoeve van interviews en gesprekken worden na publicatie van de artikelen gewist.