Tag Archives: auteursrecht

Surfen is geen auteursrechtinbreuk (go figure…)

Het Hof van Justitie heeft geoordeeld dat er bij het bekijken van een internetpagina geen sprake is van auteursrechtinbreuk. Tot deze (nogal voor de hand liggende) conclusie komt het Hof…

Hyperlinks zijn geen auteursrechtinbreuk, ook niet als je embedt of framet

Hatsee. Epische overwinning voor hyperlink én embedded link, juicht het steeds tendentieuzer schrijvender Webwereld. In een uitgebreid arrest (via) verklaart het Hof van Justitie hyperlinken legaal, ook als het gelinkte werk “aldus wordt getoond…

“Klaag downloaders niet aan, maar verleid ze”

Uit onderzoek van het Instituut voor Informatierecht (IVIR) blijkt dat downloaders uit illegale bron meer legaal consumeren, zoals het betaald downloaden en streamen van muziek, films, televisieseries, games en boeken….

Auteursrecht in dienstverband: hoe zit het?

Tussen werkgevers en werknemers bestaat nog wel eens verschil in mening over bij wie de auteursrechten op een werk – zoals software – liggen. Zeker als daar in de arbeidsovereenkomst…

Greenhost wijst gemankeerde sommatie BREIN af

Afgelopen maandag ontving Greenhost een sommatie (PDF) van de advocaat van BREIN om de reverse-proxy op http://all4xs.net offline te halen. Deze website ging op 19 januari de lucht in als reactie op…