Tag Archives: back-up

De mens als zwakke schakel

In alle rapporten over cybercrime en IT sabotage die deze eeuw zijn verschenen is altijd gewezen op de mens als zwakke schakel. Dat moet iedereen bekend zijn. Het is ook…

Deze back-up was niet oké

ISP Today besteedt regelmatig aandacht aan back-ups. Datzelfde geldt voor opvallende politiezaken waar “internet” een rol speelt. Dankzij een nieuwsbericht van het OM kunnen we deze keer beiden combineren. Ezelsbruggetje…

Cijfers over backups en DR in eigen beheer

Backups en Disaster Recovery (DR) zijn onderwerpen waar ISP Today vaker bij stilstaat. Beiden zijn te belangrijk om genegeerd te worden. Ook weten we uit ervaring dat er het nodige…

Hoe zat het ook al weer met back-ups, de AVG, CDs en DVDs?

Toen de contouren van de AVG/ GDPR duidelijk werden moet er in alle HQ’s van back-up hardware en software een zucht van verlichting zijn geslagen. De verordening zou immers ook…

Back-up in de cloud – en wie doet de tapes dan?

Dat het maken van back-ups nodig is hoeft op ISP Today niet verder te worden uitgelegd. Elke IT dienstleverancier, in de vorm van hoster, serviceprovider of datacenter, weet dat aanbod…

World Backup Day viel totaal niet op

Zijn jullie de 31ste maart ook vergeten stil te staan bij de wereld back up dag? Waarschijnlijk wel. De dag viel die jaar in het weekend. De communicatie van partijen…

IDC constateert iets interessants over back-ups

Van alle persberichten die IDC uitstuurt is slechts een klein deel interessant én relevant genoeg om op ISP Today te worden vermeld. Dit artikel is daar een voorbeeld van, het…

Cloud storage voor consumenten – herhaling van domme fouten

De afhankelijkheid van digitale data betekent dat die data ook goed moet worden beschermd. Het “in de cloud” opslaan als back-up is daarvoor een veel gebruikte en goede oplossing. Bedrijven…

Impact van liegen over cloud back-ups

Iedereen die back-up services, in welke vorm dan ook, aanbiedt weet dat het lastig kan zijn gebruikers uit te leggen waar het om gaat. Dat heeft te maken met de…

Back-ups, Archivering en de GDPR

Over het maken van back-ups en de impact van de GDPR is op ISP Today al het nodige geschreven. Het zijn twee onderwerpen die tot op heden apart werden behandeld….