Tag Archives: studenten

‘Meer samenwerking tussen onderwijs en branche in belang van ons allemaal’

De afgelopen dagen zijn er een tweetal artikelen op ISP Today verschenen over de discrepantie tussen datgene wat er op de ICT-opleidingen wordt onderwezen en datgene waar de ISP- en…